Mini Surveillance Camera – Darty Max gratis leverans – Darty, övervakningskamera, WI -FI – Darty – Sida 10

Övervakningskamera, Wi-Fi

Nätverksgränssnitt

Miniövervakningskamera

Max digital videosupplösning.

 • 1920 x 1080
 • 2048 x 1536
 • 1920 x 1200
 • 1280 x 720
 • 1280 x 960
 • 2592 x 1944
 • 640 x 480
 • 1980 x 1225
 • 2560 x 1920
 • 768 x 576
 • 1280 x 800
 • 1440 x 1440
 • 1600 x 1200
 • 2592 x 1520
 • 3072 x 2048
 • 3840 x 2160

Funktioner

 • Manuell vita balans, kontrastkompensation, manuell exponering, tydlighetsinställning, progressiv skanning, mättnadsjustering, ljusstyrka, kontrastjustering, brett dynamiskt intervall (WDR), ONVIF -stöd, dubbelreduktionsteknik 2D -brus, infraröd skärfilter, dubbelvideoflöde, återställning, återställning Knapp, hus för microSD/SDHC/SDXC -minneskort, integrerade LED -lampor, automatisk förstärkningskontroll, automatisk vitbalans
 • Ställa in skärpa, digital bildrotation, vitbalans, färgjustering, progressiv skanning, ljusstyrka, kontrastjustering, spegeleffekt, brett dynamiskt intervall (WDR), Axis Video Hosting System (AVHS), Privacy Mask Function, Studding Text, Video Motion Detektionsteknologi, aktivt anti-sabotage-larm, OnVif V2 Care.2 (profil S), lösenordsskydd, ljuddetektering
 • Manuell vitbalans, rörelsedetektor, manuell exponering, tydlighetsinställning, automatisk exponeringskontroll, mättnadsjustering, ljusstyrka justering, kontrastjustering, SDHC -korthus, skuggjustering, automatisk balans mellan vita vita vita
 • Konstruktionskompensation, progressiv skanning, bildvridning, spegeleffekt, brett dynamiskt intervall (WDR), dubbel 2D -brusreduceringsteknik, ansiktsdetektering, rörelsedetekteringsteknik, integritetsmaskfunktion, Samsung Super Dynamic Range (SSDR), Samsung Super Buller Reduction (SSNRIIIIIiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii medel ), Digital bildstabilisering (DIS), 255 PRESLECTED POSITIONS, DETECTION AV FALSIFIKATIONER, 3D -brusfiltrering, variabelt binärt flöde, konstant binärt flöde, ljuddetektering, multicastströmning, defog, defog, smart codec, videoanalys, automatisk vitbalans, onvif Support (S -profil)
 • Kontrollkompensation, automatisk exponeringskontroll, dubbel 2D -brusreduceringsteknik, 3D -brusreduceringsteknologi, automatisk förstärkningskontroll, automatisk vitbalans
 • Exponeringskompensation, förtydligande av skärpa, digital bildrotation, ljusstyrka, kontrastjustering, spegeleffekt, sekretessmaskfunktion, EIS (elektronisk bildstabilisator), textstämpel, videorörelsedetekteringsteknik, skyddslösenord
 • E-postvarningar, stor dynamisk plag (WDR), rörelsedetekteringsteknik, Wi-Fi Protected Setup (WPS), EPTZ, Push Notification, RESET-knapp, ljudsensor, molninspelning
 • Manuell vitbalans, kontraktskompensation, manuell exponering, tryckdatum/timme, tydlighetsjustering, larmfunktion, progressiv skanning, mättnadsjustering, lättjustering, kontrastjustering, bildvridning, spegeleffekt, stor dynamisk plage (WDR), automatisk PAN -funktion, Kylare, ONVIF -stöd, 3D -brusreduceringsteknik, integrerad fläkt, automatisk övervakning, rörelsedetekteringsteknologi, förinställning av linsen, infraröd snitt, sekretessmaskfunktion, 3D -sekretessmaskfunktion, fyrvideomaterial, kameradetektering, aviseringsbild till FTP, textkondition Overlay, lösenordsskydd, microSD/SDHC/SDXC -minneskort, kontroll
 • Manuell vita balans, kontrastkompensation, manuell exponering, tydlighetsjustering, progressiv skanning, mättnadsjustering, ljusstyrka, kontrastjustering, onvif -stöd, dubbelreduktion av 2D -brus, skärningsfilterinfraröd, dubbelvideoflöde, återställningsknapp, integrerade LED -lampor, automatisk få kontroll, vit vit balans
 • Manuell vita balans, kontrastkompensation, manuell exponering, tydlighetsjustering, progressiv skanning, mättnadsjustering, ljusstyrka, kontrastjustering, ONVIF -stöd, dubbelreduktion av 2D -brus, skärfilterinfraröd, dubbelvideoflöde, återställningsknapp, bostäder för microSD/SDHC /SDXC -minneskort, integrerade LED -lampor, automatisk förstärkningskontroll, automatisk vitbalans
 • Manuell vita balans, kontraktskompensation, manuell exponering, tydlighetsinställning, mättnadsinställning, ljusstyrkajustering, kontrastjustering, ONVIF -stöd, dubbel 2D -brusreduceringsteknik, dubbelvideoflöde, knappåterställning, bostäder för microSD/SDHC/SDXC -minneskort, automatisk förstärkning kontroll, automatisk vitbalans
 • Manuell vitbalans, manuell exponering, automatisk exponeringskontroll, mättnadsjustering, bildstabilisator, ljusstyrka, kontrastjustering, brett dynamiskt intervall (WDR), ONVIF-stöd, rörelsedetekteringsteknik, sekretessmaskfunktion, detektion av förfalskningar, aktivt antidisaboteringslarm , Automatisk vitbalans
 • Manuell vita balans, manuell exponering, IR -filter, automatisk exponeringskontroll, mättnadsinställning, ljusstyrka justering, kraft över Ethernet, kontrastjustering, integrerad LED, rörelsedetekteringsteknologi, sekretessmaskfunktion, automatisk balansvita
 • Manuell vitbalans, manuell exponering, IR -filter, förtydligande av skärpa, automatisk exponeringskontroll, mättnadsjustering, ljusstyrka, kraft över Ethernet, kontrastjustering, integrerad LED, rörelsedetekteringsteknik, privat maskfunktion, automatisk vitbalans
 • KONTREDAGSKAPPENSKAP, PROGRESSIV SCANNING, stort dynamiskt intervall (WDR), rörelsedetekteringsteknologi, Privacy Mask Fun, Intelligent Video Analys (IVA), detektion av förfalskningar, linsförvrängningskorrigering, variabelt binärt flöde, konstant binärt flöde, multicastströmning, automatisk Få kontroll, automatisk vitbalans, defokusdetektering, ONVIF -stöd (profil S), ONVIF -stöd (profil G), Samsung Super Noise Reduction (SSNR), Wisestream Smart Codec
 • Konstruktionskompensation, progressiv skanning, bildvridning, spegeleffekt, brett dynamiskt intervall (WDR), dubbel 2D -brusreduceringsteknik, ansiktsdetektering, rörelsedetekteringsteknik, integritetsmaskfunktion, Samsung Super Dynamic Range (SSDR), Samsung Super Buller Reduction (SSNRIIIIIiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii medel ), Digital bildstabilisering (DIS), 3D -brusfiltrering, variabelt binärt flöde, konstant binärt flöde, ljuddetektering, multicastströmning, defog, automatisk förstärkningskontroll, videoanalys, automatisk vitbalans, OnVIF -stöd (S -profil S), ONVIF -stöd (Profil G)
 • KONTREDAGSKAPPENSKAP, PROGRESSIV SCANNING, BILDNING TILL, Rörelsedetekteringsteknik, infraröd skärfilter, Digital Wide Dynamic Rage (D-WDR), övervakning av smartphone, trippelvideoflöde, automatisk förstärkningskontroll, Balans White Automatic, 3D Digital Brus Reduction Technology Technology Technology
 • Kontrollkompensation, automatisk exponeringskontroll, automatisk förstärkningskontroll, automatisk vitbalans
 • Kompensation av attacker, datum/tryckdatum, förtydligande av skärpa, vitbalans, larmfunktion, progressiv skanning, mättnadsjustering, ljusstyrka, kontrastjustering, spegeleffekt, onvif -stöd, omedelbar läge video, manuell programmering av inspelningar, automatisk övervakning, rörelsedetektering Teknik, sekretessmaskfunktion, digitalt brett dynamiskt intervall (D-WDR), 256 förutvalda positioner, skydd mot överspänningar, upptäckt av förfalskningar, anmälningsbild till e-post, blixtbeständig, defog, 3D digital brusreduceringsteknologi teknik
 • Konstruktionskontren, manuell exponering, skärpa justering, vitbalans, färgjustering, progressiv skanning, ljusstyrka, kontrastjustering, spegeleffekt, axelvideovärdsystem (AVHS), sekretessmaskfunktion, förfalskningar, onvif V2 -hantering.2 (profil S), lösenordsskydd, bostäder för microSD/SDHC/SDXC -minneskort
 • Konstruktionskontren, manuell exponering, skärpa justering, digital bildblockering, vitbalans, färgjustering, progressiv skanning, belysning, bildvridning, rörelsedetekteringsteknik, filter av filterinfraröd, désembueur, EIS (elektronisk bildstabilisator), textöverlägg, chock, chock upptäckt
 • KONTREDAGSKOMMENTION, IR-filter, ljusstyrka, kraft över Ethernet, kontrastjustering, automatisk elektronisk slutare, OnVIF-stöd, dubbelflödeskodning, automatisk förstärkningskontroll, automatisk vitbalans
 • Konstruktionskontroll, stor dynamisk plag (WDR), kylare, ONVIF -stöd, 3D -brusreduceringsteknik, rörelsedetekteringsteknik, infraröd skärfilter, PSIA, scendetektering, EIS (elektronisk bildstabilisator), detektion av förfalskningar, lösenordsskydd, smart fokus, trippelvideoflöde, region av intresse (kung), defog, upptäckt av intrång
 • Anslutningskompensation, förtydligande av skärpa, digital bildrotation, vitbalans, progressiv sväng, kontrastjustering, spegeleffekt, brett dynamiskt intervall (WDR), infraröd skärare, sekretessmaskfunktion, stämpeltext, videorörelsedetekteringsteknik, förfalskningar, ljusstilningsteknik , Digital PTZ -funktion, OnVif V2 Management.2 (profil S), lösenordsskydd, ljuddetektering
 • Kontre-dagskompensation, förtydligande av skärpa, digital bildrotation, progressiv skanning, mättnadsjustering, ljusstyrka, kontrastjustering, ONVIF-stöd, 3D-brusreduceringsteknologi, ansiktsdetektering, teknikrörelsedetektering, infraröd skärfilter, digital bred dynamisk intervall (D -Wdr), upptäckt av förfalskningar, återställningsknapp, distorsionskorrigeringsfunktion, trippelvideoflöde, region av intresse (kung), sökarfunktion, införande av integrerad logotyp, defog, detektion av intrång
 • Kompensation för exponering, motdagskompensation, förtydligande av skärpa, vitbalans, progressiv skanning, mättnadsjustering, ljusstyrka, kontrastjustering, stort dynamiskt intervall (WDR), ONVIF-stöd, teknik dubbel 2D-brusreducering, säkerhetskopiering, automatisk förstärkning kontroll, automatisk vitbalans
 • Kompensation för exponering, motdagskompensation, förtydligande av skärpa, vitbalans, progressiv skanning, mättnadsjustering, ljusstyrka, kontrastjustering, bildvridning, spegeleffekt, brett dynamiskt intervall (WDR), automatisk PAN-funktion, kylare, onvif-belastning , dubbel 2D-brusreduceringsteknologi, 3D-brusreduceringsteknologi, integrerad fläkt, automatisk övervakning, rörelsedetekteringsteknik, infraröd skärfilter, sekretessmaskfunktion, backup-inspelning, förfalskningar, e-FLIP, automatisk förstärkningskontroll, automatisk vitbalans
 • Utställningskompensation, kontraktskompensation, förtydligande av skärpa, vitbalans, färgjustering, ljusstyrka, brett dynamiskt intervall (WDR), integritetsmaskfunktion, PTZ digital funktion
 • Utställningskompensation, rörelsedetektor, förtydligande av skärpa, digital bildrotation, vitbalans, färgjustering, progressiv skanning, ljusstyrka, kraft över Ethernet, kontrastjustering, spegeleffekt, socket som ansvarar för onvif, integrerad infraröd belysning, sekretessmaskfunktion, upptäckt av förfalskningar, digital PTZ -funktion
 • Utställningskompensation, rörelsedetektor, förtydligande av skärpa, digital bildrotation, vitbalans, färgjustering, progressiv skanning, ljusstyrka, kraft över Ethernet, kontrastjustering, spegeleffekt, sockel som ansvarar för ONVIF, integritetsmaskfunktion, detektion av förfalskningar
 • Utskriftsdatum/timme, tydlighetsjustering, mättnadsjustering, solvisir, kontrastjustering, stort dynamiskt intervall (WDR), ONVIF -stöd, infraröd skärfilter, återställningsknapp
 • PIR -rörelsedetektor
 • Rörelsedetektor, förtydligande av skärpa, vitbalans, automatisk exponeringskontroll, färgjustering, progressiv skanning, lättjustering, kontrastjustering, spegeleffekt, dynamiskt brett sortiment (WDR), integrerad antenn, filterinfraröd snitt, integritetsmaskfunktion, PIR -rörelsedetektordetektordetektor , NAS-Ready, Multiple Diffusion, Digital PTZ Function, Overlay Text, Lösenordsskydd, variabelt binärt flöde, konstant binärt flöde, ZipStream-teknik, OnVIF-stöd (profil S), Superposition of Images
 • Manuell exponering, tryckdatum/timme, förtydligande av skärpa, vitbalans, mättnadsjustering, lättjustering, kontrastjustering, e-postvarningar, bildvridning, spegeleffekt, stort dynamiskt intervall (WDR), ONVIF-stöd, infraröd skärfilter, microSDHC Korthus, dubbelvideoflöde, anmälningsbild till FTP, återställningsknapp, lösenordsskydd, automatisk övervakning
 • Manuell exponering, förtydligande av skärpa, digital bildrotation, vitbalans, färginställning, progressiv skanning, ljusstyrka justering, kraft över Ethernet, kontrastjustering, e-postvarningar, spegeleffekt, system D ‘Axis Video-boende (AVHS), Onvif, Sekretessmaskfunktion, multipel diffusion, teknik för videorörelse, aktiv anti-sabotaglarm, lösenordsskydd, variabelt binärt flöde, zipstream-teknik
 • Infraröd skärfilter, PIR-rörelsedetektor, skalbar firmware, Wi-Fi Protected Setup (WPS)
 • Integrerad högtalare, manuell exponering, IR-filter, förtydligande av skärpa, vitbalans, progressiv skanning, mättnadsjustering, ljusstyrka justering, kraft över Ethernet, e-postvarningar, rörelsedetekteringsteknik, sensor för ljus, integritetsmaskfunktion, bostäder för microSDHC, EPTZ -kort, korrigering av distorsioner
 • Inställning av skärpa, vitbalans, färgjustering, progressiv skanning, lättjustering, effekt över Ethernet, kontrastjustering, spegeleffekt, brett dynamiskt intervall (WDR), ONVIF -stöd, rörelsedetekteringsteknik, sekretessmaskfunktion, reduktion i Echo, full duplexlextur Ljud, aktivt anti-sabotage-larm, digital PTZ-funktion, överlagringstext, lösenordsskydd, mål med infraröd korrigering, ljuddetektering, brusreducering, zipstream-teknik
 • Inställning av skärpa, progressiv svepning, mättnadsjustering, lättjustering, effekt över Ethernet, kontrastjustering, brett dynamiskt intervall (WDR), ONVIF -stöd, rörelsedetekteringsteknik, infraröd skärfilter, återställningsknapp, bostäder för microSD/SDHC/SDXC -minneskort
 • Avvecklingsjustering, automatisk exponeringskontroll, mättnadsjustering, effekt över Ethernet, kontrastjustering, OnVIF -stöd, infraröd skärfilter, EPTZ, återställningsknapp, lösenordsskydd, ögonögon -de -poison, trippelvideomeström, Wide Dynamic Rage (WDR) förbättrad förbättrad , Region of Interest (King), Multicast Streaming, Automatic White Balance, Buller Reduction
 • Avvecklingsjustering, larmfunktion, mättnadsjustering, ljusstyrkajustering, kontrastjustering, rörelsedetekteringsteknik, infraröd skärfilter, ljuddetektering, PIR -rörelsedetektor, dubbelflödeskodning, ordskydd från pass, 2 LED -lampor, QR -kodskanning
 • Avvecklingsjustering, mättnadsjustering, ljusstyrka, kraft över Ethernet, kontrastjustering, infraröd skärfilter, brusreducering
 • Avvecklingsjustering, digital bildrotation, vita balans, färgjustering, progressiv skanning, ljusstyrka, kraft över Ethernet, kontrastjustering, e-postvarningar, spegeleffekt, dynamisk brett sortiment (WDR), ONVIF-hantering, rörelsedetekteringsteknik, sekretessmask Funktion, NAS-Ready, Multiple Diffusion, Active Anti-Sabotage Alarm, Bild av anmälan till FTP, lösenordsskydd, Zipstream-teknik
 • Ställa in skärpa, digital bildrotation, vitbalans, färgjustering, progressiv skanning, ljusstyrka, kontrastjustering, spegeleffekt, brett dynamiskt intervall (WDR), Axis Video Hosting System (AVHS), ONVIF -hantering, infraröd skärfilter, sekretessmask Funktion, textstämpel, videorörelseteknologi, LightFinder-teknik, aktiv anti-sabotage-larm, digital PTZ-funktion, lösenordsskydd, variabel binär hastighet, ljudljud, detektion, kriminalteknisk fångst (120 dB), ZipStream-teknik
 • Ställa in skärpa, digital bildrotation, digital bildblockering, vita balans, färgjustering, progressiv skanning, ljusstyrka, dynamiskt brett sortiment (WDR), Axis Video Hosting System (AVHS), infraröd skärfilter, 256 förväljningar, EIS -sortiment, EIS (Elektronisk bildstabilisator), 3D -sekretessmaskfunktion, videorörelsedetekteringsteknik, LightFinder -teknik, lösenordsskydd, automatisk övervakning, variabelt binärt flöde, kriminalteknisk fångst (120 dB), ZipStream -teknik, ONVIF -stöd (profil S), ONVIF -stöd (profil g), bild superposition, sharpdome -teknik, laserutveckling
 • Ställa in skärphet, digital bildrotation, ljusstyrka, kontrastjustering, spegeleffekt, kylare, onvif, sekretessmaskfunktion, EIS (elektronisk bildstabilisator), videorörelsedetekteringsteknik, ordskyddspassering, variabelt binärt flöde, zipstream -teknik

Certifikat

Certifikat

 • C-Tick, CISPR 22 Class B, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, IEC 60529 IP66, EN55022 Klass B, ICES-003 klass B, EN 61000-6-1, FCC Part 15 B 61000-6-2, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, IEC 60068-2-30, EN50155, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2, IEC 60068-2 -14 , IEC 60068-2-78, AS/NZS, IEC 60068-2-60, 50121-4, VCCI klass B, EN 50581, KN24, IEC 60950-22, EN 60950-22, UL 60950-22, KCC KN22 Klass B, IEC 60721-3-5
 • Fcc
 • FCC, ROHS
 • IK10, IP66
 • IP66
 • C-Tick, CISPR 22 klass B, 61000-3-2, 61000-3-3, EN55024, EN55022 Klass B, ICES-003 klass B, 61000-6-1, FCC del 15 B, EN 61000– 6-2, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-1, IEC 60068- 2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-78, AS/NZS, EN 50121-4, VCCI Class B, EN 50581, KN24, KCC KN22 Klass B
 • C-Tick, VCCI Class B ITE, 61000-3-3, EN55024, CISPR 22, EN55022 Klass B, ICES-003 klass B, EN 61000-6-1, FCC del 15 B, i 61000-6-2, ROHS, 60950-1, 61000-6-4, 61000-6-3
 • I 61000-3-2, VCCI klass A ITE, 61000-3-3, EN55024, i 55022 klass A, IEC 60529 IP66, 61000-6-1, FCC del 15 B, 61000-6-2, i i 60950-1, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-6, IP67, KCC klass A, IP66, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-78, EN 50121– 4, 60950-22
 • EN55022 Klass B, ICES-003 Class B, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, KCC, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-1, IEC 60068 -2-2, IEC 60068-2-14, VCCCI klass B, RCM, AS/NZS CISPR 22 Klass B, FCC Part 15 Class B, KN32, KN35
 • FCC, IEC 62262 IK08
 • FCC, IK10, IP66
 • FCC, NEMA Type 4X, IK10, IP66
 • C-Tick, CISPR 22 Class B, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, IEC 60529 IP66, EN55022 Klass B, ICES-003 klass B, EN 61000-6-1, FCC Part 15 B 61000-6-2, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, IEC 60068-2-30, IP66, EN50155, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068 -2-14, IEC 60068-2-78, AS/NZS, IEC 60068-2-60, 50121-4, VCCI klass B, EN 50581, KN24, IEC 60950-22, 60950-22, UL 60950– 22, KCC KN22 Klass B, IEC 60721-3-5
 • C-Tick, CISPR 22 Class B, ICES-003, EN55024, EN55022 Klass B, FCC Part 15 B, IEC 60529 IP20, EN 61000-6-2
 • C-Tick, 61000-3-2, 61000-3-3, EN55024, i 55022 klass A, IEC 60529 IP66, 61000-6-1, ICES-003 klass A, NEMA typ 4x, 61000-6 -2, UL 60950-1, IEC 60950-1, 60950-1, KCC, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-6, IP66, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-78, EN 50121-4, IEC 62236-4, VCCI Class A, KN24, IEC 60950-22, EN 60950-22, UL 60950-22
 • C-Tick, 61000-3-2, 61000-3-3, EN55024, EN55022 klass B, ICES-003 klass B, 61000-6-1, FCC del 15 B, 61000-6-6, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, VCCI Class B, KN24, KCC KN22 Class B, AS/NZS CISPR 22 Klass B
 • C-Tick, 61000-3-2, 61000-3-3, EN55024, EN55022 Klass B, ICES-003 klass B, 61000-6-1, FCC del 15 B, UL 60950-1, IEC 60950- 1, EN 60950-1, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-78, VCCI Class B, KN24, KCC KN222 Klass B, AS/NZS CISPR 22 Klass B
 • C-Tick, 61000-3-2, 61000-3-3, EN55024, IEC 60529 IP66, 61000-6-1, ICES-003 klass A, NEMA Type 4X, 61000-6-2, UL 60950 -1, IEC 60950-1, EN 60950-1, FCC Part 15 B Class A, VCCI Class A, KN24, AS/NZS CISPR 22, IEC 60950-22, EN 60950-22, UL 60950-22, KCC KN22 B
 • C-Tick, EN55024, EN55022 Class B, ICES-003 klass B, EN 61000-6-1, FCC del 15 B, NEMA Type 4X, 61000-6-2, UL 60950-1, IEC 60950-1, 60950 -1, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-64, IP66, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-78, VCCI Class B , KN24, IK10+, IEC 62471, KCC KN22 Klass B, AS/NZS CISPR 22 Klass B
 • C-Tick, FCC, IK10, IP66, LVD
 • CISPR 22 Klass A, EN55024, i 55022 klass A, IEC 60529 IP66, IEC 60529 IP67, 61000-6-1, ICES-003 Klass A, NEMA Type 4X, i 61000-6-2, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, KCC, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-6, FCC Part 15 B Class A, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-2 -52, 50121-4, IEC 62236-4, VCCCI klass A, 50581, RCM, IEC 60950-22, 60950-22, UL 60950-22, IEC 60721-3-4, KN32, KN35, KN35
 • I 61000-3-2, 61000-3-3, EN55024, IEC 60529 IP66, 61000-6-1, FCC del 15 B, ICES-003 klass A, 61000-6-2, IEC 60068-2- 30, KCC, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-6, IEC 60825-1, 60825-1, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-78, ISO 4892-2, IEC 62262 IK08, EN 50121-4, IEC 62236-4, VCCI klass A, AS/NZS CISPR 22, RCM, i 55022 klass A, KN32, KN35, NEMA250 Type 4x, 62368-1, IEC 62368-1, IEC/EN/UL 60950-22
 • I 61000-3-2, 61000-3-3, ices-003 klass B, 61000-6-1, 300.328, EMC, FCC lämnar 15 C, 61000-6-2, FCC lämnar 15: e, i 301.893, VCCI klass B, KN24, EN 301489-1, EN 301489-17, i 55024, FCC CFR47 Del 15 B klass B, RSS-247, KN35, i 55032 klass B, AS/NZS CISPR 32 klass B, IEC/ EN/UL 60950-1, IEC/EN 62471
 • FCC, IP66
 • FCC, IP66, IK06
 • FCC, NEMA Type 4X, IK10, IP68
 • FCC, NEMA Type 4X, IP67
 • FCC, NEMA Type 4X, IP67, IK09
 • FCC, NEMA Type 4X, IP67, IK10
 • FCC del 15 B, FCC, ROHS, IP67
 • FCC, ROHS, IK10, IP66
 • FFC Class B godkänd, LVD
 • IC, FCC, IP67
 • IEC 60068-2-75, IK10, IP66, 50102
 • IEC 60529 IP65, 61000-6-1, ICES-003 Klass A, 61000-6-2, NEMA typ 4, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-6, FCC del 15 B Klass A, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, EN 50581, AS/NZS CISPR 22, IEC 60950-22, EN 60950-22, UL 60950-22, 55024, UL 294
 • IK09
 • IK10
 • IP65
 • IP67, IK10

Digitalt videoformat

Digitalt videoformat

 • Mpeg-4, mjpeg, h.264
 • Mjpeg, h.264
 • Mjpeg, h.264, rå
 • Mjpeg, h.264, MPEG-4 BC
 • Mpeg-4, mjpeg, h.264, AVC
 • Avi, mjpeg, h.264
 • H.264
 • Mjpeg
 • Mjpeg, h.264, h.265
 • MPEG-4, AVI, MJPEG, 3GPP, H.264

Nätverksgränssnitt

 • Ethernet 10Base-T/100Base-Tx
 • Ethernet 10Base-T/100Base-TX, IEEE 802.11B, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
 • Ethernet 10Base-T/100Base-Tx/1000Base-T
 • Ethernet 10Base-T/100Base-TX, IEEE 802.11B, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11a

Brännvidd

 • 2.8 mm – 12 mm
 • 2.8 mm
 • 3.6 mm
 • 3.7 mm
 • 4 mm
 • 1.25 mm
 • 2.5 mm – 6 mm
 • 2.59 mm
 • 2.7 mm – 12 mm
 • 3 mm – 10.5 mm
 • 3 mm – 6 mm
 • 4.2 mm
 • 4.3 mm – 129 mm
 • 4.44 mm – 102.1 mm
 • 6 mm
 • 1.3 mm
 • 10 mm
 • 19 mm
 • 2.1 mm
 • 2.8 mm – 10 mm
 • 2.8 mm – 8.5 mm
 • 2.93 mm
 • 3.9 mm – 46.8 mm
 • 3 mm – 9 mm
 • 35 mm
 • 4.9 mm – 49 mm
 • 5.2 mm – 62.4 mm

Horisontellt synfält (grad)

Horisontellt synfält (grad)

 • 180
 • 113
 • 28.2 – 70.5
 • 3.14 – 62.8
 • 32.9
 • 53 – 108
 • 62.7
 • 65.4
 • 10.7
 • 102
 • 110
 • 126.9
 • 185
 • 19.4
 • 194
 • 2.36 – 66.7
 • 2.61 – 66.4
 • 23.23
 • 25.48 – 85.03
 • 26 – 109.7
 • 27.9 – 81
 • 28.2 – 69.2
 • 30.5 – 94.5
 • 33.2 – 92.3
 • 33.5 – 105
 • 34 – 93
 • 4.69 – 50.2
 • 40 – 87
 • 46.1
 • 49 – 105
 • 5.62 – 49.56
 • 52
 • 57
 • 57 – 31
 • 6.2 – 70.7
 • 60.4
 • 62
 • 63
 • 78
 • 81
 • 83
 • 83.3
 • 92
 • 95

Relativ luftfuktighet (i drift)

Relativ luftfuktighet (i drift)

 • 10 – 85 % (utan kondens)
 • 10 – 100%
 • 0 – 90%
 • 20 – 80 % (utan kondens)
 • 0 – 95 % (utan kondens)
 • 10 – 90 % (utan kondens)
 • 10 – 80 % (utan kondens)
 • 0 – 100%
 • 0 – 90 % (utan kondens)
 • 20 – 80%
 • 20 – 90%
 • 20 – 90 % (utan kondens)

Obligatorisk mat

Obligatorisk mat

 • Poe
 • CC 12 V / POE
 • DC 12 V
 • 8 – 28 V C.mot. / 20 – 24 V C.har. / Poe
 • AC 24 V / POE Plus Class 4
 • CC 8 – 28 V / POE
 • Hög poe
 • Poe More
 • AC 24 V / Poe Plus
 • CA 24 V / POE
 • CC 12 V/CA 24 V/POE
 • CC 12 V / Poe – 1 a
 • CC 4,75 – 5,25 V
 • CC 8 – 25 V / CA 24 V / Poe
 • DC 12 V – 0.33 a
 • DC 12 V – 0.62 a
 • DC 12 V – 0.72 a
 • DC 12 V – 1 a
 • DC 12 V / AC 24 V / POE Klass 3
 • DC 12 V / Poe klass 3

Nätverksprotokoll

 • DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, ARP, ICMP, SNMP, RTSP, RTP, HTTP, UPNP, IPV6, HELLO, PPPOE, IGMP
 • DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, ARP, ICMP, SNMP 1, SNMP 2C, SNMP 3, SOCKS, RTSP, RTP, HTTPS, UPNP, TLS, IPv4, IPV6 , Hej, RTCP, SMB, IGMP, SSH, SSL, QoS, CIFS
 • DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, ARP, ICMP, SNMP 1, SNMP 2C, SNMP 3, SOCKS, RTSP, RTP, HTTPS, UPNP, TLS, IPv4, IPV6 , Hej, RTCP, IGMP, SSL, QoS
 • DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, ARP, ICMP, SNMP 1, SNMP 2C, SNMP 3, SOCKS, RTSP, RTP, HTTPS, UPNP, TLS, IPv4, IPV6 , Hej, RTCP, SMB, IGMP, SSH, SSL, QoS, CIFS, SFTP
 • DHCP, FTP, HTTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, ICMP, RTSP, RTP, IGMP
 • DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, ARP, ICMP, SNMP 1, SNMP 2C, SNMP 3, RTSP, RTP, HTTP, UPNP, TLS, IPV4, IPV6, HILL , RTCP, PPPOE, IGMP, SSL, QoS, SSM, PIM-SM
 • DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, ARP, ICMP, RTP, HTTPS, UPNP, IPV6, HELLO, RTCP, PPPOE, IGMP
 • DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, ARP, ICMP, SNMP 1, SNMP 2C, SNMP 3, SOCKS, RTSP, RTP, HTTPS, UPNP, IPV4, , RTCP, SMB, IGMP, QoS, CIFS
 • DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, ICMP, SNMP, RTSP, RTP, HTTPS, UPNP, IPV6, HELLO, RTCP, PPPOE, IGMP, QoS, PSIA, CGI
 • DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, RTSP, HTTPS, UPNP, IPv4, IPv6, PPPoe, Telnet, Samba
 • DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, ARP, ICMP, SNMP 1, SNMP 2C, SNMP 3, RTSP, RTP, HTTP, UPNP, TLS, IPV4, IPV6, HILL , RTCP, PPPOE, IGMP, SSL, QoS, PIM-SM
 • DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, ARP, ICMP, SNMP 1, SNMP 2C, SNMP 3, SOCKS, RTSP, RTP, HTTPS, UPNP, IPV4, , RTCP, IGMP, QoS
 • DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, ARP, ICMP, SNMP 1, SNMP 2C, SNMP 3, SOCKS, RTSP, RTP, HTTPS, UPNP, TLS, IPv4, IPV6 , Hej, RTCP, SMB, IGMP, SSL, QoS, CIFS
 • DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, ARP, ICMP, SNMP 1, SNMP 3, SOCKS, RTSP, RTP, HTTPS, UPNP, TLS, IPV4, IPV6, HELLO, HELL RTCP, SMB, IGMP, SSL, QoS, CIFS, SNMP 2
 • DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, ARP, RTSP, RTP, HTTP, UPNP, IPV4, HELLO
 • DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, ICMP, SNMP 1, SNMP 2C, SNMP 3, RTSP, RTP, HTTPS, UPNP, IPV4, IPV6 , QoS, Psia, CIFS, NFS
 • DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, ICMP, SNMP, RTP, RTP, HTTPS, UPNP, IPV4, IPV6, RTCP, PPPOE, SAMBA, QOS,
 • DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, ICMP, SNMP, RTSP, RTP, HTTPS, UPNP, IPV6, HELLO, RTCP, PPPEE, IGMP, QOS
 • DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, ICMP, SNMP, RTSP, RTP, https CIFS, CGI, NFS
 • DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, RTSP, RTP, UPNP, IPV4, IPV6, RTCP, SAMBA, 3GPP/ISMA, CGI
 • DDNS, DHCP, DNS, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP
 • DDNS, DHCP, FTP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, ARP, RTSP, RTP, HTTPS, UPNP, IPV4
 • DHCP, DNS, FTP, HTTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, ARP, ICMP, RTSP, RTP, IPV4, RTCP, PPPOE
 • DHCP, DNS, FTP, HTTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, ARP, ICMP, RTSP, RTP, IPV4, RTCP, PPPOE, SNTP
 • DHCP, DNS, FTP, HTTP, TCP/IP, UDP/IP, ARP, ICMP, SNMP 1, SNMP 2C, SNMP 3, SOCKS, RTSP, RTP, HTTPS, UPNP, TLS, IPV4, IPV6, HOJ, RTCP, SMBP ,, igmp, ssl, qos, cifs
 • Ftp, http, smtp

Objektiv iris

 • Fixed Iris
 • F/2.0 Fixed Iris
 • F/1.4 Automatisk membran (DC)
 • F/2.0
 • F/2.5 Fixed Iris
 • F/2.8
 • F/1.2
 • F/1.2 (p-iris)
 • F/1.6-3.63 Automatisk membran (DC)
 • F/1.8-3.0 Automatisk membran (DC)
 • Automatisk membran
 • Automatisk membran (DC)
 • F/1.2 Automatisk membran (DC)
 • F/1.23
 • F/1.25
 • F/1.4
 • F/1.4 Automatisk membran
 • F/1.6
 • F/1.6-2.7 Automatisk och manuell iris
 • F/1.6-4.7 Automatisk membran
 • F/1.6-5.0 Automatisk membran (DC)
 • F/1.8
 • F/1.8-2.0 Automatisk membran
 • F/1.9 Fixed Iris
 • F/2.2 Fixed Iris
 • F/2.8 Fixed Iris
 • Automatisk och manuell iris (DC, P-IRIS)

Lägsta belysning

 • 0.3 Lux – Color – F2.0
 • 0.1 Lux – Color – F1.4 ¦ 0 lux – ir
 • 0.1 Lux – Color – F1.8 ¦ 0 lux – ir
 • 0.01 Lux F1.2 – AGC på ¦ 0 lux – ir
 • 0.05 Lux F1.2 – AGC på ¦ 0 lux – ir
 • 0.3 Lux – Color – F1.6 – 50 IRE – 1/30 sek slutare ¦ 0.005 Lux – Color – F1.6 – 50 IRE – Stötfångare på 2 sek/hög AGC ¦ 0.03 Lux – Svartvitt – F1.6 – 50 IRE – 1/30 sek slutare ¦ 0.0005 Lux – Svartvitt – F1.6 – 50 IRE – Stötfångare på 2 sek/hög AGC ¦ 0.15 Lux – Color – F1.6 – 30 IRE – 1/30 sek slutare ¦ 0.0025 LUX – Color – F1.6 – 30 IRE – 2 sek slutare ¦ 0.015 Lux – Svartvitt – F1.6 – 30 IRE – 1/30 sek slutare ¦ 0.00025 Lux – Svartvitt – F1.6 – 30 IRE – 2 sek slutare
 • 0.01 Lux – Color – F1.2 – AGC på ¦ 0.001 Lux – Svartvitt – F1.2 – AGC på
 • 0.01 Lux – Color – F1.2 – AGC på ¦ 0.028 Lux – Svartvitt – F1.2 – AGC på
 • 0.01 Lux F1.2 – AGC på ¦ 0.014 Lux F1.4 – AGC på ¦ 0 lux – ir
 • 0.01 Lux F1.2 – AGC på ¦ 0.14 Lux F1.4 – AGC på ¦ 0 lux – ir
 • 0.03 Lux – Color – F1.2 ¦ 0.001 Lux – Svartvitt – F1.2
 • 0.05 Lux – Färg ¦ 0.01 Lux – Svartvitt
 • 0.05 Lux F1.5
 • 0.1 lux
 • 0.1 Lux – Color – F1.2 ¦ 0.02 Lux – Svartvitt – F1.2 ¦ 0 lux – ir
 • 0.1 Lux – Color – F1.2 – 50 ire ¦ 0.001 lux – färg – 50 ire – 2 sek slutare ¦ 0.03 Lux – Color – F1.2 – 30 IRE ¦ 0.1 lux – svartvitt – F1.2 – 50 ire ¦ 0.03 Lux – Svartvitt – F1.2 – 30 ire
 • 0.1 Lux – Color – F1.6 ¦ 0.05 Lux – Svartvitt
 • 0.1 Lux – Color – F1.8 ¦ 0.05 Lux – Svartvitt – F1.8
 • 0.1 Lux – Color – F2.0
 • 0.1 Lux – Color – F2.8
 • 0.15 Lux – Färg – 30 IRE ¦ 0 LUX – Svartvit – LED Infraröd
 • 0.15 Lux – Color – F1.6 – 30 IRE ¦ 0.01 Lux – Svartvitt – F1.6 – 30 IRE ¦ 0.2 Lux – Color – F1.6 – 50 ire ¦ 0.02 Lux – Svartvitt – F1.6 – 50 ire
 • 0.2 Lux – Color – F1.2 ¦ 0.02 Lux – Svartvitt – F1.2
 • 0.2 lux f1.2
 • 0.25 Lux – Color – F2.0 – 50 IRE ¦ 0.05 Lux – Svartvitt – F2.0 – 50 IRE ¦ 0 LUX – IR
 • 0.3 Lux – Färg ¦ 0.1 lux – svartvitt ¦ 0 lux – ir
 • 0.3 Lux – Color – F2.5
 • 0.3 Lux – Color – F2.8
 • 0.35 Lux – Color – F1.6 ¦ 0.07 Lux – Svartvitt – F1.6
 • 0.4 Lux – Färg
 • 0.4 Lux – Color – F1.4 ¦ 0.08 Lux – Svartvitt – F1.4 ¦ 0 lux – ir
 • 0.45 Lux – Color – F1.8 – 30 IRE ¦ 0.03 Lux – Svartvitt – F1.8 – 30 IRE
 • 0.5 lux
 • 0.5 Lux – Färg
 • 0.6 Lux – Color – F1.4 ¦ 0.08 Lux – Svartvitt – F1.4 ¦ 0 lux – ir
 • 0 lux – LED infraröd upplyst ¦ 1.96 LUX – LED Infraröd av
 • 1.5 Lux – Color – F2.0
 • 1.9 Lux – Color – F2.0 ¦ 0.1 lux – svartvitt – F2.0
 • 1 Lux – Color – F2.0 ¦ 1 Lux – Svartvitt – F2.0
 • 1 Lux F1.2 – AGC på ¦ 0 lux – ir

Matanordning

Matanordning

 • Sektoradapter – extern
 • 2.91 watt
 • 4.4 watt
 • 4.8 watt
 • 4 watt
 • 5 watt
 • 8 watt
 • Power Injector – Extern CA 120/230 V
 • 12.5 watt
 • 12 watt
 • 20 watt
 • 24 watt
 • 3.5 watt
 • 31.5 watt
 • 4.3 watt
 • 4.32 Watt
 • 4.7 watt
 • 4.88 Watt
 • 5.76 Watt
 • 6.2 watt
 • 6.49 watt
 • 6 watt
 • 65 watt
 • 7.44 Watt
 • 8.6 watt
 • 9.5 watt
 • 9 watt
 • AC -adapter 5 watt
 • AC -adapter – Extern 16 watt
 • Sektoradapter – Extern 4.2 watt
 • Sektoradapter – Extern 4.5 watt
 • Sektoradapter – Extern 4 watt
 • Sektoradapter – Extern 5.3 watt
 • Sektoradapter – Extern 5 watt
 • Sektoradapter – Extern (50/60 Hz) 11.16 watt
 • Sektoradapter – Extern 6 watt
 • Sektoradapter – Extern CA 120/230 V (50/60 Hz) 4 watt

Produktdjup

Produktdjup

 • 6,9 cm cm
 • 11,5 cm cm
 • 11 cm cm
 • 13,5 cm cm
 • 14 cm cm
 • 16,5 cm cm
 • 20 cm cm
 • 3 cm cm
 • 34,4 cm cm
 • 10.4 cm cm
 • 10,9 cm cm
 • 11.02 cm cm
 • 11,1 cm cm
 • 11 mm cm
 • 12,2 cm cm
 • 13,62 cm cm
 • 14,6 cm cm
 • 15,2 cm cm
 • 15,5 cm cm
 • 18,2 cm cm
 • 18 cm cm
 • 2,72 cm cm
 • 2 cm cm
 • 20,2 cm cm
 • 20,5 cm cm
 • 22,34 cm cm
 • 24,6 cm cm
 • 25,5 cm cm
 • 26 cm cm
 • 32,2 cm cm
 • 6.3 cm cm
 • 8 cm cm
 • 9,75 cm cm
 • 9,9 cm cm

Utställningsområde

Utställningsområde

 • 1/5 sek – 1/10000 sek
 • 1 sek – 1/10000 sek
 • 1 sek – 1/100000 sek
 • 2 sek – 1/12000 sek
 • 1/143000 sek – 2 sek
 • 1/24500 sek – 1/6 sek
 • 1/3 sek – 1/10000 sek
 • 1/3 sek – 1/100000 SEC
 • 1/50 sek – 1/100000 sek
 • 1/6 sek – 1/8000 sek
 • 1/30 sek – 1/1000000
 • 1/37000 sek – 2 sek
 • 1/5 sek – 1/32500 sek
 • 1/50 sek – 1/12000 sek
 • 1/6 sek – 1/24500 sek
 • 2 sek – 1/143000 sek
 • 2 sek – 1/24500 sek
 • 2 sek – 1/33500 sek
 • 2 sek – 1/40000 sek
 • 2 sek – 1/60 000 sek

Ljudstöd

Ljudstöd

 • Ja: dubbelriktad ljudfunktionalitet
 • Ja: dubbelriktad ljudfunktion, integrerad mikrofon
 • Ja: Integrerad högtalare, dubbelriktad ljudfunktion, integrerad mikrofon
 • Ja: Integrerad högtalare, integrerad mikrofon
 • Ja: Integrerad mikrofon
 • Ja
 • Bidirectional Audio Functionality

Standard

 • Fcc
 • IP66
 • IK10
 • I 61000-3-3
 • IP67
 • Rohs
 • Som/nzs
 • Kulusa
 • EN 50121-4
 • EN 50581
 • I 61000-6-1
 • FCC, IK10, IP66, LVD, C-TICK
 • ICES-003 Klass A, NEMA Type 4X, 61000-6-2, UL 60950-1, IEC 60950-1, i 60950-1, FCC Part 15 B Class A, VCCI Class A, KN24, AS/NZS CISPR 22 , IEC 60950-22, 60950-22, UL 60950-22, KCC KN22 klass B, C-Tick, 61000-3-2, 61000-3-3, EN55024, IEC 60529 IP66, 61000-6-6- 1
 • IEC 60068-2-52
 • IEC 60068-2-64
 • IEC 60950-22
 • Ik06
 • IP65
 • KCC KN22 klass B
 • Kn24
 • NEMA typ 4x
 • Rcm
 • VCCI klass B
 • VCCCI klass B ite
 • VCCCI -klass A ite

Hamnar

 • LAN/FOOD – RJ -45
 • LAN/POWER – RJ -45 ¦ Ljudlinje ingång – 3,5 mm uttag ¦ Ljudlinjeutgång – 3,5 mm uttag
 • LAN/POWER – RJ -45 ¦ LJUD LINE INPUT ¦ AUDIO LINE Output
 • HD -CVI – BNC
 • LAN – RJ -45
 • LAN – RJ -45 ¦ Ljudlinjeinmatning ¦ Ljudlinjeutgång
 • LAN/POWER – RJ -45 ¦ LJUD LINE INPUT ¦ AUDIO LINE Output – 3,5 mm Mono Socket ¦ Kompositvideo ¦ Rs -485 -serien
 • Ljudlinje ingång – 3,5 mm uttag ¦ Ljudlinjeutgång – 3,5 mm uttag ¦ LAN/Strömförsörjning – RJ -45 ¦ RS -485 Series ¦ Kompositvideo – BNC
 • Ljudlinje ingång ¦ Ljudlinjeutgång ¦ LAN/POWER – RJ -45
 • LAN/FOOD – RJ -12
 • LAN/POWER – RJ -45 ¦ Ljudlinjeinmatning
 • LAN/POWER – RJ -45 ¦ LJUD LINJE INPUT – Kopplingsblock ¦ Ljudlinjeutgång – Korsningsblock
 • LAN/POWER – RJ -45 ¦ AUDIO/MIKROFONE INPUT LINE – 3,5 mm Mono Socket ¦ Ljudlinjeutgång – 3,5 mm Stereoark ¦ Enhet – Kopplingsblock
 • LAN/POWER – RJ -45 ¦ AUDIO/MICROPHONE INPUT LINE – 3,5 mm Mono Socket ¦ Ljudlinjeutgång – 3,5 mm uttag
 • LAN – RJ -45 ¦ Ljudlinje ingång – 3,5 mm uttag ¦ Ljudlinjeutgång – 3,5 mm uttag
 • LAN – RJ -45 ¦ USB 2.0 – USB Type A 4 -stift
 • LAN – RJ -45 ¦ USB (endast strömförsörjning) – Typ B -mikro -usb
 • Kompositvideo ¦ Ljud/mikrofoningångslinje ¦ Ljudlinjeutgång – 3,5 mm Stereoark ¦ LAN/POWER – RJ -45

Tillbehör ingår

 • Monteringssats
 • Monteringsfäste
 • Fixering för väggmontering, takfixeringsstöd
 • Fot
 • Axis High Poe Midspan (1 port), RJ45 -anslutningssats med IP66 -klassskydd
 • Fixering för väggmontering, monteringssats
 • Antenn
 • Antenn, trådlös mottagare, magnetmontering
 • Smyckeskrin
 • Fixering för väggmontering, solvisir, monteringssats
 • USB -nav
 • Kraftinjektor
 • Väggmonteringssats
 • Fot, fixande stöd
 • Trådlös mottagare
 • Fixing Support, Sun Visor
 • Huvudinredningsenhet

Stödda minneskort

Stödda minneskort

 • MicroSD -kort, microSDHC -kort, microSDXC -kort
 • SD Memory Card, SDXC Memory Card, SDHC Memory Card
 • MicroSD -kort, microSDHC -kort
 • SDHC Memory Card
 • MicroSDHC -kort, microSDXC -kort
 • SD Memory Card, SDHC Memory Card
 • MicroSD -kort
 • MicroSDHC -kort
 • MicroSDXC -kort

Tillbehör tillhandahålls

 • Monteringsfäste
 • Monteringssats
 • Fot
 • Fixering för väggmontering
 • 1 EZVIZ MINI O 1 Kamera Power Adapter 2 Borrmönster 1 Ethernet -kabel 1 Kitskruv 1 Snabbstartguide
 • 1 Hikvision Camera
 • 1 x Manual, 1 x USB -kabel, 1 SD -kort 128 GB
 • Antenn
 • Laddningsdockan x1 Sidborstar x 2, tvättbar och återanvändbar rengöringsdukar x2, högeffektivt filter x1, rengöringsverktyg *1, Ozmo Pro 2.0 x 1
 • Garmin Dash Cam Mini, Discreet Adhesive Support, USB Cables (4 m och 1,5 m), dokumentation
 • USB -nav
 • Kraftinjektor
 • RJ45 -anslutningssats med IP66 -klassskydd
 • Väggmonteringssats
 • Användarmanual (franska inte garanterat); kraftledning; Stöd; Magneti
 • Deebot T10 Vakuumrengörare – 1 Laddningsstation – 1 Tvättbara rengöringsdukar -2 engångsdukar – 1 Sidborstar 1 Användarmanual – 1 Rengöringsverktyg – 1 Par gummipockar för laddningsstationen -1 rengöringssystem genom vibration Ozmo Pro 3.0 -1 Luftuppdatering
 • Trädband × 1, fauna × 1 fauna kamera, mini USB -kabel H60 × 1
 • Takfixeringsstöd
 • Fixing Support, Sun Visor

Tillgänglighet av reservdelar

Tillgänglighet av reservdelar

 • 3 -årsgaranti
 • 2 år
 • 1 års garanti
 • 5 år
 • 2
 • 4 år

Programvara ingår

 • Enhets- och verktygspiloter
 • Axelkamera Companion, Axis Camera Station
 • Enhets- och verktygspiloter, IP -kameran Lite
 • Ediver Finder
 • IPWIZARD II, CAMPRO Express 64

Kamerastödstyp

Kamerastödstyp

 • Väggstöd
 • Väggstöd, takmonteringssystem
 • Hörnmontering
 • Ytmontering, väggstöd, takmonteringssystem
 • Ytmontering, takmonteringssystem
 • Montering på dörren
 • Väggstöd, takmonteringssystem, polmontering
 • Takmonteringssystem

Videoklipp

 • 2048 x 1536 @ 15 bilder per sekund ¦ 1920 x 1080 @ 30 Bilder per sekund ¦ 1280 x 720 @ 30 Bilder per sekund ¦ 640 x 480 @ 30 Bilder per sekund ¦ 320 x 240 @ 15 ramar per sekund
 • 1920 x 1080 @ 30 bilder per sekund
 • 1920 x 1080 @ 30 Bilder per sekund ¦ 1280 x 1024 @ 30 Bilder per sekund ¦ 1280 x 960 @ 30 Bilder per sekund ¦ 1280 x 720 @ 30 Bilder per sekund ¦ 1024 x 768 @ 30 Bilder per sekund ¦ 800 x 600 @ 30 Bilder per sekund ¦ 800 x 450 @ 30 Bilder per sekund ¦ 720 x 576 @ 30 Bilder per sekund ¦ 640 x 480 @ 30 Bilder per sekund ¦ 640 x 360 @ 30 Bilder per sekund ¦ 320 x 240 @ 30 ramar per sekund ¦ 320 x 180 @ 30 bilder per sekund
 • 2048 x 1536 @ 15 bilder per sekund ¦ 1920 x 1080 @ 30 bilder per sekund ¦ 1280 x 720 @ 30 Bilder per sekund ¦ 640 x 480 @ 30 Bilder per sekund ¦ 320 x 240 @ 15 Bilder per sekund ¦ 2592 x 1944 @ 15 Bilder per sekund
 • 1280 x 720 @ 24 bilder per sekund ¦ 640 x 480 @ 30 bilder per sekund ¦ 320 x 240 @ 30 bilder per sekund
 • 1280 x 960 @ 12,5 bilder per sekund ¦ 1280 x 960 @ 15 bilder per sekund ¦ 1280 x 720 @ 25 bilder per sekund ¦ 1280 x 720 @ 30 bilder per sekund
 • 1600 x 1200 @ 15 bilder per sekund ¦ 800 x 600 @ 15 bilder per sekund ¦ 640 x 480 @ 15 bilder per sekund
 • 1920 x 1080 @ 12,5 bilder per sekund ¦ 1920 x 1080 @ 15 bilder per sekund ¦ 1280 x 720 @ 25 bilder per sekund ¦ 1280 x 720 @ 30 bilder per sekund
 • 1920 x 1080 @ 30 Bilder per sekund ¦ 1280 x 720 @ 30 Bilder per sekund ¦ 640 x 480 @ 30 Bilder per sekund ¦ 320 x 240 @ 15 bilder per sekund
 • 1920 x 1080 @ 30 Bilder per sekund ¦ 1280 x 720 @ 30 Bilder per sekund ¦ 640 x 480 @ 30 Bilder per sekund ¦ 320 x 240 @ 30 Bilder per sekund
 • 1920 x 1080 @ 50 bilder per sekund ¦ 1920 x 1080 @ 60 bilder per sekund ¦ 1280 x 960 @ 50 bilder per sekund ¦ 1280 x 960 @ 60 bilder per sekund ¦ 1280 x 720 @ 50 bilder per sekund ¦ 1280 x 720 @ 60 @ 60 @ 60 @ 60 Bilder per sekund
 • 1920 x 1080 @ 60 bilder per sekund ¦ 1280 x 1024 @ 60 bilder per sekund ¦ 1280 x 960 @ 60 bilder per sekund ¦ 1280 x 720 @ 60 bilder per sekund ¦ 1024 x 768 @ 60 bilder per sekund ¦ 800 x 600 @ 60 @ 60 @ 60 Bilder per sekund ¦ 800 x 450 @ 60 bilder per sekund ¦ 640 x 480 @ 60 bilder per sekund ¦ 640 x 360 @ 60 bilder per sekund ¦ 320 x 240 @ 60 bilder per sekund ¦ 320 x 180 @ 60 ramar per sekund
 • 1920 x 1200 @ 50 bilder per sekund ¦ 1920 x 1200 @ 30 bilder per sekund ¦ 1920 x 1200 @ 25 bilder per sekund ¦ 1920 x 1200 @ 20 bilder per sekund
 • 2048 x 1536 @ 20 bilder per sekund ¦ 1920 x 1080 @ 30 Bilder per sekund ¦ 1280 x 720 @ 30 Bilder per sekund ¦ 640 x 480 @ 30 Bilder per sekund ¦ 320 x 240 @ 15 ramar per sekund
 • 2048 x 1536 @ 25 bilder per sekund ¦ 704 x 576 @ 25 bilder per sekund
 • 2560 x 1920 @ 20 bilder per sekund ¦ 2048 x 1536 @ 30 Bilder per sekund ¦ 1920 x 1080 @ 30 Bilder per sekund ¦ 1280 x 720 @ 30 Bilder per sekund
 • 2592 x 1944 @ 15 bilder per sekund ¦ 2048 x 1536 @ 15 bilder per sekund ¦ 1920 x 1080 @ 30 Bilder per sekund ¦ 1280 x 720 @ 30 Bilder per sekund ¦ 640 x 480 @ 30 Bilder per sekund ¦ 320 x 240 @ 15 Bilder per sekund
 • 3072 x 2048 @ 24 bilder per sekund ¦ 3072 x 1728 @ 25 bilder per sekund ¦ 2560 x 2048 @ 25 bilder per sekund ¦ 2560 x 1920 @ 25 bilder per sekund ¦ 2048 x 1536 @ 25 ramar per sekund ¦ 1920 x 1080 @ 25 Bilder per sekund ¦ 1280 x 720 @ 25 bilder per sekund ¦ 3072 x 1728 @ 30 Bilder per sekund ¦ 2560 x 2048 @ 30 Bilder per sekund ¦ 2560 x 1920 @ 30 Bilder per sekund ¦ 2048 x 1536 @ 30 Bilder per sekund ¦ 1920 x 1080 @ 30 bilder per sekund ¦ 1280 x 720 @ 30 bilder per sekund ¦ 704 x 576 @ 10 bilder per sekund
 • 640 x 480 @ 30 bilder per sekund

Optisk zoom

 • 4.3 x
 • 3.5 x
 • 12 x
 • 2.4 x
 • 2 x
 • 23 x
 • 3 x
 • 30 x
 • 4.4 x
 • 4 x
 • 10 x

Tjänster och underhåll

Tjänster och underhåll

 • Begränsad garanti – 3 år
 • Begränsad garanti – 1 år

Färg

 • Vit
 • Svart
 • Elfenben
 • Mång
 • Silver
 • Vit, vit
 • Mörkgrå
 • Svart, elfenben

Operativsystem krävs

Operativsystem krävs

 • Microsoft Windows Vista / XP / 7/8
 • Microsoft Windows 2000 / XP / Vista / 7/8
 • Microsoft Windows Vista / XP / 7
 • Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Apple MacOS X 10.7 Lion, Windows 8
 • Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7
 • Microsoft Windows 7, Windows 8.1, Apple MacOS x 10.9, Apple MacOS x 10.10, Windows 10, Apple MacOS x 10.11
 • Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Vista / XP, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows 7 / Windows 8, Windows 8.1, Windows 10
 • Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Apple MacOS X 10.7 Lion, Windows 8, Windows 8.1

Infraröda lampor

Veriskt synfält (grad)

Veriskt synfält (grad)

 • 1.76 – 36.8
 • 105.5
 • 49.9
 • 1.37 – 39.5
 • 120
 • 142
 • 15.2 – 60.8
 • 15.7 – 44.4
 • 180
 • 185
 • 19.09 – 65.47
 • 24.7 – 67.9
 • 3.5 – 43.5
 • 34.6
 • 37 – 79
 • 56
 • 61
 • 86.3

Infraröd avstånd

Infraröd avstånd

 • 30 m
 • 10 m
 • 15 m
 • 20 m
 • 3 m
 • 40 m
 • 5 m
 • 50 m

Flashminne

 • 256 MB
 • 128 MB
 • 8 MB

Bagge

 • 256 MB
 • 512 MB
 • 64 MB
 • 1 GB

Åtdragning

 • Motstår dåligt väder (IP66 -standard)
 • Ja

Kablar ingår

 • 1 x nätverkskabel – extern
 • 1 x nätverkskabel – extern – 12 m
 • 1 x nätverkskabel – extern – 3 m
 • 1 x Videokabel – extern – 1.83 m
 • 1 x datakabel – 8 m
 • 1 x nätverkskabel – extern – 8 m

Videolägen

 • 720p
 • 1080p
 • 720p, 1080p
 • 1080p, 4k/25p

Justering av fokus

Justering av fokus

 • Automatisk
 • Manuell
 • Automatisk, manuell
 • Automatisk, motoriserad
 • Utan sällskap

Antal larmposter

Antal larmposter

 • 1
 • 4
 • 2

Antal larmutgångar

Antal larmutgångar

Antal kameror

 • 1
 • 4
 • 2

Maximal räckvidd

 • 30 m m
 • 15 m m
 • 10 m m
 • 5 m m

Strand (grad)

 • 360
 • 175 till +175
 • -180 till +180
 • 200
 • 340
 • 350

Digital zoom

 • 12
 • 10
 • 16
 • 4

Definition

 • Full HD (1080p)
 • HD (720p)

Effektivt antal pixlar

Effektivt antal pixlar

 • 1944 x 1104
 • 2048 x 1536
 • 384 x 288
 • 2688 x 1520

Mattyp

 • Trådlös
 • Sektor
 • Manuell

Videoformat

 • Kompis
 • NTSC, PAL

Video

 • Sammansatt video
 • Hd-cvi

Kamerafunktioner

Kamerafunktioner

 • Ansiktsigenkänning
 • Stor vinkel
 • Bildstabilisator

Gränssnitt

Gränssnitt

 • RS-485
 • RS-485, RS-422

Upplösning av digital fotoförvärv

Upplösning av digital fotoförvärv

 • 1280 x 720
 • 1280 x 960
 • 640 x 480, 1600 x 1200, 800 x 600
 • 640 x 480, 320 x 240, 176 x 144, 1280 x 1024, 1920 x 1080, 1280 x 800
 • 704 x 576, 2048 x 1536

Hastighet (grad/torr)

 • Upp till 500
 • Upp till 700
 • Upp till 60

Gränssnitt

 • 1 x Nätverk / strömförsörjning – Ethernet 10Base -T / 100Base -TX – RJ -45 ¦ 1 x Ljud – Entrélinje – Mini -phone 3,5 mm ¦ 1 x Ljud – Utgångslinje – Mini -phone 3,5 mm ¦ 1 x mikrofon – Ingång – Mini -phone 3,5 mm
 • 1 x Nätverk / strömförsörjning – Ethernet 10Base -T / 100Base -TX – RJ -45 ¦ 1 x Ljud – utgång – Mini -phone 3,5 mm ¦ 1 x mikrofon – Ingång – Mini -phone 3,5 mm ¦ 1 – GPIO – Anslutningsblock
 • 1 x USB ¦ 1 x Nätverk / strömförsörjning-Ethernet 10Base-T / 100Base-TX-RJ-45

Plats

 • Argentina, Australien, Kina, Japan, Brasilien, Storbritannien, USA, Europeiska unionen
 • Europa

Totalt antal pixlar

Totalt antal pixlar

 • 1952 x 1116
 • 2720 ​​x 1536

Brico Garden Produkttyp

Brico Garden Produkttyp

 • Övervakningskamera
 • 1 EZVIZ MINI O PLUS CAMERA 1 ADAPTER Strömförsörjning 2 Boyer -Bofter 1 Kabel Ethernet 1 Kitskruv 1 Snabbstartguide

Drifts autonomi

Drifts autonomi

 • 150 min
 • 180 min

Max autonomi (för en rengöringscykel)

Max autonomi (för en rengöringscykel)

 • 150 minuter
 • 180 minuter

Batteri

 • Typ AA x 2 alkalisk
 • AA X 4 -typ

Tank kapacitet

Tank kapacitet

 • 0,3 L
 • 0,4 L

Dammsugare

 • Aeroforce
 • Högpresterande

Minneskortformat

Minneskortformat

 • Mikro SD
 • Mikro SDXC

Reparerbarhet

Reparerbarhet

 • 7.7 /10
 • 8/10

Program

 • Automatisk, standard
 • Zonprogrammering – Automatisk och standard

Övervakningskamera, Wi-Fi

* Eco-deltagande priser dee ingår (belopp som visas på varje produktblad).

Deee Eco-deltagande

Detta är ett belopp som betalas av konsumenter för varje köp av en enhet och doneras till en eko-organism vars uppdrag är att ta hand om behandlingen och återvinningen av elektrisk och elektronisk utrustning av avfall (DEE).

Deee Eco-deltagande har ansökt om elektriska och elektroniska produkter sedan 2006 i Frankrike.

Beloppet beror på den köpta produkten. Varje distributör eller tillverkare följer en miljöorganisation och tillämpar mängden eko-deltagande därav.

Du kan konsultera de olika eko-deltagande skalorna på följande webbplatser:

Vad är poängen ?

Mängden eko-deltagande används för att finansiera och förbättra insamlingen, depoleringen och återvinningen av gamla produkter.

Återvinning och återvinning av dina gamla enheter
(exklusive köp tillverkade på vår marknad)

För elektrisk och elektronisk utrustning har Darty begåtts i många år för att underlätta återvinning.

Genom att välja leverans av Darty åtar sig Darty att ta över din begagnade utrustning gratis hemma när du levererar din nya enhet. Du kan till och med ge en andra enhet ** till leveransfolk om du vill.

För leveranser av transportörer eller uttag i butiker och paketrelä kan du sätta in din gamla enhet* i butiken närmast dig.

Dessutom står i butik med insamlingsutrymmen till ditt förfogande för att särskilt insätter dina använda små enheter och förbrukningsvaror (batterier, patroner, glödlampor och neonljus).

Dessa enheter anförtros sedan ekoorganisationer, specialiserade på behandling, förbättring och eliminering av WEEE.

Sedan 1984 har Darty varit partner i Solidaire Desire -nätverket (nytt företag mot integration av ekonomin): En tredjedel av stora hushållsapparater som tas upp med kunder anförtros dem. Vill att de sorterar dem, städar dem, reparerar dem, återkallar dem och säljer dem som används i sitt nätverk av butiker och därmed deltar i att återintegrera dussintals människor varje år.

*Inom gränsen för den sålda mängden och typen av produkt eller de produkter som den ersätter.
** Enhet från en familj av Darty -produkter, tillgänglig under samma tillgänglighet och storleksförhållanden.*Enhet av en familj av Darty -produkter, tillgänglig under samma tillgänglighet och storleksförhållanden.

För mer information, klicka här.

* Eco-Mobilier Price ingår (belopp som visas på varje produktblad).

Detta är ett belopp som betalas av konsumenter för varje köp av ett möbel och doneras till en eko-organism vars uppdrag är att ta hand om behandlingen och återvinningen av gamla produkter.

Möblerna eko-deltagande inrättades i Frankrike 2013 och gäller alla möbler (möbler, sängkläder, säten).

Beloppet beror på den köpta produkten. Du kan konsultera eko-deltagande belopp på Eco-Mobilier-webbplatsen.

Vad är poängen ?

Mängden eko-deltagande används för att finansiera och förbättra insamlingen, depoleringen och återvinningen av gamla möbler.

Återvinning av din använda möbelutrustning

Eftersom miljöskydd är allas verksamhet och det inte finns någon liten gest, stöder Darty dig att erbjuda ett andra liv till dina möbler.

 • Vi är engagerade i att samla in dina gamla möbler gratis för varje förvärv av en ny möbler som levereras till ditt hem. Återställningen kommer att finnas på en begagnad produkt som motsvarar den köpta produkten (vad gäller funktion och volym), efter överenskommelse med vår kundservice.
  Se alla Darty -tjänster
 • Du kan donera din utrustning för att förlänga livslängden. För detta ändamål finns det flera specialiserade plattformar som Give.org, geev.com eller allt.com
 • Du kan sälja din utrustning på begagnad marknad via Voids-Greniers eller Clearance Sale.
 • Du kan anförtro din utrustning till resurser eller föreningar som Emmaüs, så att de repareras och säljs till låga priser. Under vissa volymförhållanden och stater kan de flytta till ditt hem, efter överenskommelse, för att samla in din gamla utrustning. Dessa produkter kommer sedan att säljas till reducerade priser samtidigt som människor kan återintegrera professionellt.

För att söka efter insamlingslösningar närmast dig, upptäck Eco-Mobilier Geolocation Service: https: // www.maisondenutri.fr

Tänk på det ! Samla dina resor och välj en butik på dina dagliga resor.