RCS -nummer: Definition, betydelse, sammansättning och erhållning av steg, Siret, RCS: Vilken skillnad? | Infonet

Siret, RCS: Vilken skillnad

Observera: Registreringen av ett företag till RCS är online via den enda fönsterplatsen. Företaget kommer först att registreras hos RNE (National Business Register) och till andra motsvarande register. Faktum är att RNE har samlat följande befintliga register och organisationer sedan 1 januari 2023:

Vad är RCS -numret och hur man hittar det ?

Varje naturlig eller juridisk person som har kvaliteten på samhället eller köpman i Frankrike måstevara registrerad på RCS, Handel och företag registrerar sig, eller att Rm, Handelskatalog, Enligt den juridiska statusen för hans verksamhet. DE RCS -nummer låter dig identifiera ett företag, men i vilka fall är det användbart ? Hur man vet eller hittar ditt RCS -nummer ? ABC LIV, Företagets domiciliation Company, svarar på dig.

RCS -nummer: Definition och förklaringar

Ett RCS -nummer är officiellt och unikt identifieringsnummer för ett företag. Det tilldelas av National Institute of Statistics and Economic Studies (Inse) och kan också kallas insee -nummer eller sirennummer.

Påverkas av denna registrering någon naturlig person som har kvaliteten på handlare, DE handelsföretag, civil och liberal träning, Ekonomiska intressegrupper (GIE), utländska kommersiella företag med en eller flera anläggningar med kommersiell domiciliering i Frankrike och föreningslagar 1901 som har utfärdat skyldigheter eller utövar ekonomisk aktivitet i två år eller fler.

För att få detta nummer, När företaget har skapats och de stadgar som lämnats in är det nödvändigt Skicka in en skapelsesfil till kommersiella domstolens register, Eller på Center for Business Formalities (CFE). Ett RCS -nummer tilldelas av Insee inom två veckor, vanligtvis inom några dagar. Det är också möjligt att göra begäran online, sedan 2010, på Guichet-Entreprises-webbplatsen.Fr.

Vad är ett RCS -nummer ?

Handels- och företagen registrerar sig 1919, gör det möjligt att ge allmänheten information om franska företag. Att ha ett RCS -nummer gör det möjligt för företagaren att faktura dina tjänster, att göra kommersiell reklam, eller till och medÖppna ett professionellt bankkonto eller kontraktskredit för ditt företag. Det är också RCS -numret som låter dig kontakta skatteadministrationen. Detta Antalet måste visas på alla avtalsdokument eller företagets tjänstemän.

RCS -registrering är därför avgörande för ett företag, detta gör det möjligt att utöva sin verksamhet fullt ut och bevisa att det har en juridisk existens.

Vad är skillnaden med själventreprenör KBIS ? Detta dokument är ett registreringsbevis av ett kommersiellt företag i handels- och företagsregistret. KBIS innehåller RCS -numret.

Vad är poängen med att känna till RCS -numret för ett företag ?

För tredje parti -samtalare, Känner till RCS -numret för ett företag gör det möjligt att säkerställa dess existens och att det är i god status. Detta tillvägagångssätt kan göras innan du deltar i ett kommersiellt partnerskap, till exempel.

Hur man får ett RCS -nummer ?

Begäran om en KBIS -extrakt kan göras vid registret för den kommersiella domstolen som företaget är beroende av eller på Internet på Infogreffe -webbplatsen.Fr.

För en Initial begäran om RCS -registrering, Registret måste arkiveras till en fil som särskilt innehåller en kopia av chefens identitetsdokument, en deklaration om hedern för icke-kondamnation, ett dokument som motiverar ett personnummer, ett vederbörligen ifylld registreringsformulär, beviset på det registrerade kontoret, En kopia av de slutgiltiga stadgarna, en kopia av utnämningshandlingar av cheferna, meddelandet om publicering i en tidning med juridiska annonser etc.

När den kompletta filen har tagits emot studerade kontoristen den och ger sitt svar inom två veckor. Ett RCS -nummer tilldelas sedan av Insee. Ett KBIS -extrakt inklusive RCS -numret ges till företaget.

Det är dock viktigt att veta att när ett företag har ett hantverksaktivitet, och en arbetskraft på mindre än 10 anställda, måste det Registrera dig i handelskatalogen För att få ett RM -nummer. Om aktiviteten är både kommersiell och hantverk måste registrering göras både med RCS och RM.

Var du hittar ditt RCS -nummer efter registrering ?

RCS -numret är noterad, Efter registrering, på extraktet Kbis företag, Dokumentgruppering av all officiell information från företaget. Detta nummer består Först och främst RCS nämner, sedan Stadsregistreringsnummer där företaget skapades, enligt sin själventreprenörs domiciliation, brev (A, om det är en köpman eller b, om det är ett samhälle) och Slutligen av sirennumret av företaget, 9 siffror. Sirennumret skiljer sig från siretnumret, som består av 14 siffror: de 9 siffrorna i sirennumret, sedan de 5 siffrorna i NIC (Internt Insee Classification Number). Vilka skillnader mellan Siret och KBIS -nummer ?

Vad man ska göra vid förlust av RCS -nummer ?

Om du inte längre hittar ditt RCS -nummer är det mycket möjligt att hitta det enkelt. Att göra detta, Kontrollera ditt KBIS -extrakt, Om du är ett företag eller ditt Extract K, om du är en individuell entreprenör. Om du inte längre har tillgång till dessa dokument kan du begära en kopia från registret för den kommersiella domstolen som ditt företag beror på. Denna begäran kan också göras på Infogreffe webbplats. Denna begäran är gratis.

Om du inte anger ditt RCS -nummer på dina officiella dokument utsätter du dig själv för en beskattning 15 euro. Denna böter kan stiga till 350 000 euro för juridiska personer och till 75 000 euro för naturliga personer. Det är därför bättre att notera detta nummer !

Du vet nu vad ett RCS -nummer är och hur mycket är dess användning. Om du letar efter en domicilieringsadress för ditt företag, tveka inte att ta reda på definitionen av domiciliation och om våra företags domiciliationsnivåer.

Våra tjänster för företag

ABC LIV är en Domiciliation Company beläget i Paris. Sedan 1978 har vi erbjudit adresser i île-de-france till proffs, föreningar och individer, till mycket attraktiva priser !

Letar efter en kommersiell adress ? Vi erbjuder dig möjligheten att etablera det registrerade kontoret för ditt företag (SARL, SAS, Sci, Eurl, Eirl …) i ett av de vackraste distrikten i Paris ! ABC LIV, det är också en rad ytterligare tjänster anpassade till dina behov !

Dela publikationen “Vad är RCS -numret och hur man hittar det ?”” “

Liknande artiklar

Resultaträkning - Artikel av ABC Liv

Förstå resultaträkningen: praktisk guide för företagare

Sirennummer - Artikel av ABC Liv

Vad är sirennumret ?

Engagemangsredovisning - Artikel av ABC Liv

Förståelse av engagemang

Våra teman

 • Domiciliation (84)
 • Entreprenör (216)
 • Auto-entreprenör (70)

Siret, RCS: Vilken skillnad ?

https://cdn.infonet.fr/img/services/document-rcs.png?v=v3.90.33

DE Siret och den RCS är två nummer som identifierar franska företag. Företag och företag får dem efter skapandet. Vid den tiden tillskrivs de också andra koder och identifierare, inklusive sirenantal, DE NAF -kod, DE NIC -kod eller den intra -gemensamma momsnummer. Dessa koder är viktiga för att utföra vissa administrativa och kommersiella förfaranden. DE RCS -nummer låter dig intyga lagligheten i ett företag. Även om det är ganska lik Siretnummer När det gäller sammansättning finns det dock skillnader.

Få ett RCS -nummer

Och andra väsentliga dokument för ditt företag

Siret, RCS: Vad är det ?

RCS -numret och sirennumret är två koder som används för att identifiera företag. De erhålls under registreringen av ett företag med kommersiella domstolens register.

Siretnummer

DE Siretnummer, För institutionens katalogidentifieringssystem är ett unikt 14 -siffrigt nummer. Det används för att lista franska företag i Sirene -databasen.

Det motsvarar identifieringsnumret för en anläggning. Med andra ord identifierar det platserna för ett företag. Följaktligen kan ett företag ha flera Siret: en Siret för adressen till huvudkontoret och andra Siret som motsvarar dess andra anläggningar.

Siret -numret består:

 • Av 9 -siffriga sirennumret, å ena sidan;
 • Och 5 -siffrig NIC -kod, å andra sidan.

När ett företag har flera anläggningar är det sirenantal identiska rester. Endast dess kod NIC (etableringskod) varierar. Det kommer därför att ha olika sireter beroende på dess praktikplatser.

RCS -numret

RCS -numret utfärdas å andra sidan av National Institute of Statistics and Economic Studies, bättre känd som Insee. Det är därför det också kallas ibland Insee nummer. Att få den här koden följerRegistrering av ett företag på RCS, DE Handel och företag registrerar sig.

Observera: Registreringen av ett företag till RCS är online via den enda fönsterplatsen. Företaget kommer först att registreras hos RNE (National Business Register) och till andra motsvarande register. Faktum är att RNE har samlat följande befintliga register och organisationer sedan 1 januari 2023:

 • RSAC: Special Register of Commercial Agents;
 • RM: Trades Directory;
 • RAA: Agricultural Active Register;
 • RCS: National Trade and Companies Register.

Å ena sidan identifierar RCS -numret företag som genomför en kommersiell aktivitet i Frankrike. Å andra sidan bevisar det att de finns lagligt.

Alla franska kommersiella företag måste ha ett RCS -nummer. Det är officiellt, unikt och kommer inte att förändras under hela företagets lagliga existens. Han kan inte försvinna när företaget försvinner; Det vill säga när hon blir svårare från handelsregistret.

RCS -numret består:

 • Av omnämnandet “RCS”;
 • Av företagets registreringsstad;
 • Ett brev (A för köpmän och B för företag);
 • Och företagets sirennummer.

Nämligen: På ett RCS -nummer motsvarar brevet A handlare som utövar som naturliga personer och brev B, företag (juridiska personer).

Siret, RCS: Vilken skillnad ?

Även om det liknar siretnumret RCS -numret innehåller vissa skillnader. DE nummer Siret består av 14 siffror : De första 9 siffrorna motsvarar sirennumret och de senaste 5 hänvisar till etableringskoden. RCS -numret består av sirennumret, själv bestående av 9 siffror som motsvarar företagets identifierare.

Konkret, huvudet skillnaden mellan Siret och RCS ligger i NIC -koden eller etableringskoden. Således är siret mer exakt än RCS. I själva verket gör siret det möjligt att geografiskt identifiera ett företag och hitta det på franska territorium. RC: erna identifierar å andra sidan kommersiella företag i Frankrike och intygar deras rättsliga existens.

Hur man får ett RCS -nummer ?

För att få ett RCS -nummer måste du registrera ditt företag på RCS, Handel och företag registrerar sig, Och detta, från dess skapelse. För att göra detta bör en skapelsesfil tas bort från Handelsdomstolens register eller Affärsformaliteter centrum (CFE) som företaget beror på.

Obs: Sedan 1 januari 2023 har Business Formalities Center (CFE) ersatts av Enstaka affärsfönster.

Flera stöddokument måste förenas i filen. De skiljer sig åt beroende på företagets juridiska form. Men vi hittar ofta:

 • Certifikat eller adressbevis,
 • Konstitutionens form,
 • Transplantationskostnader (med undantag för mikroentreprenörer eller egenföretagare).

Dessutom måste företag lägga till:

 • Certifikatet för aktiekapital,
 • Publicitetscertifikatet för det juridiska tillkännagivandet,
 • Deras stadgar initialiserade och undertecknade.

Stadgarna fastställer grunderna i företagets korrekt funktion. De innehåller ett antal obligatoriska omnämnanden, till exempel:

 • Den rättsliga formen,
 • Företagsnamn,
 • Företags,
 • Huvudkontor,
 • Beloppet för aktiekapitalet,
 • Aktieägarnas eller grundpartners identitet ..

Utarbetandet av stadgarna måste vara särskilt snyggt och kan vara komplex. Det är därför vissa företag föredrar att uppmana en juridisk professionell, till exempel en advokat, en befraktad revisor eller en notarie. Naturligtvis är det också möjligt att skriva dina stadgar ensam. För att underlätta denna uppgift finns det modeller för att anpassa på Internet eller online juridiska plattformar.

Efter att ha slutfört filen återstår det bara att skicka in den i One -Stop Shop for Companies (tidigare CFE) eller på ympa behörig. Kontoristen fortsätter sedan att kontrollera filen ochInse kommer att tilldela ett RCS -nummer till företaget, inom tre dagar till två veckor. Företaget kommer att kunna hitta det på sitt KBIS -extrakt eller sitt affärsblad.

Hur man får ett siretnummer ?

Siret -numret erhålls också vid skapandet av ett företag. Faktiskt levererar Insee Sirenantal och den nummer Siret till företag från deras registrering hos One -Stop Shop for Companies (tidigare CFE) eller till kommersiella domstolens register. Om företaget beslutar att öppna en annan anläggning senare måste det förklara sin nya adress till företagets enda fönster för att få ett ytterligare Siret -nummer. Under ett drag måste företaget också förklara förändringen av situationen till den ena butiken för företag för att få ett nytt Siret -nummer.

Företaget får sedan sitt Siret -nummer via e -post inom några dagar eller per post inom två veckor. Företag och företag som genomför en kommersiell verksamhet kommer att hitta den efter direkt på deras KBI eller Extract K Extract (i fallet med mikroföretag och självmakt).

Siret -numret måste visas på alla avtalsdokument, till exempel fakturor, offert, kommersiella dokument, men också i juridiska meddelanden på en webbplats.

Julien Dupés syntes

(VD och grundare av Infonet.Fr)

När det är registrerat tilldelas ett företag koder och identifierare, såsom RCS -numret, Siret -numret, Siren -numret, NAF -koden, NIC -koden och Intra -Community momsnummer. Dessa koder är viktiga för att utföra vissa administrativa och kommersiella förfaranden.

Andra tjänster

 • Var man hittar ett företags rcs ?
 • Registrering av ett företag till RCS: Hur man gör ?
 • RCS antal företag
 • RCS -registrering: Hur man gör ?
 • Handelsregister: att veta allt
 • Registreras i handels- och företagsregistret
 • Registrering i det kommersiella registret: Varför ?
 • Hur man registrerar sig för handels- och företagsregistret ?
 • Registrera dig för RCS: Registrering för RCS Auto Entrepreneur
 • RM -nummer: vad är det ?
 • Var man hittar ett RM -nummer ?

Infonet -tjänster tillgängliga

 • Företagsavtal (7 artiklar)
 • Handlingar (6 artiklar)
 • Aktieägare och dotterbolag (5 artiklar)
 • Finansiell analys (6 artiklar)
 • Bodacc -annonser (5 artiklar)
 • Lagliga annonser (6 artiklar)
 • Sirene meddelandet om situationen (3 artiklar)
 • Balansräkning (5 artiklar)
 • Patent (5 artiklar)
 • APE -kod (7 artiklar)
 • Årliga konton (6 artiklar)
 • Företagskontakter (1 artiklar)
 • Anställdskontakter
 • Kollektiv överenskommelse (5 artiklar)
 • Banque de France (6 artiklar)
 • AFDCC -diagnos (4 artiklar)
 • Not-PME-diagnos (6 artiklar)
 • Ekonomisk utestående
 • Solvensstudie (6 artiklar)
 • Registrering
 • Företagsark (1 artiklar)
 • Registreringsbevis
 • Kbis (34 artiklar)
 • Märke (5 artiklar)
 • Intra -gemensamma momsnummer (14 artiklar)
 • DUNS -nummer (6 artiklar)
 • EORI -nummer (10 artiklar)
 • Kollektiva förfaranden (6 artiklar)
 • RCS: Vet allt (12 artiklar)
 • Siren siret (16 artiklar)
 • Stadgar (8 artiklar)