Vad är utbytet av en solpanel? Sanning och beräkning, utbyte av en solpanel: Förklaringar och beräkning | Helvete

Utbyte av solpaneler: Hur man beräknar det

Contents

Förlust av avkastning kan också förklaras av en skuggig På ytan av taket. Genom att trycka kan vissa grenar av träd till exempel hindra solen, när detta inte var fallet vid tidpunkten för posisen. Så kom ihåg att kontrollera detta element mycket regelbundet.

Vad är utbytet av en solpanel ? Sanning och beräkning

När du installerar fotovoltaiska paneler hemma ställs en fråga snabbt: vad kommer att vara prestandan för dessa solpaneler ? Det är verkligen viktigt att veta hur mycket el de kommer att skapa för att beräkna det finansiella lönsamheten för ditt projekt. De vanligaste installerade panelerna har ett utbyte mellan 13 % och 24 %, men detta utbyte kan sjunka till mindre än 10 % för solpaneler med amorf kisel. Upptäck alla förklaringar och detaljer om dessa beräkningar.

Installera solpaneler med Engie min kraft
Spara pengar på din elräkning

Sammanfattning

 1. Vad är utbytet av en solpanel ?
 2. Genomsnittlig utbyte och mängden energi observerad
 3. Prestandans fluktuationer på solpaneler
 4. Hur man beräknar utbytet av en solpanel ?
 5. Hur man förbättrar prestandan för sin solinstallation ?
 6. Vad är den årliga produktionen av en solpanel ?

Vad är utbytet av en solpanel ?

DE utbyte av en solpanel motsvarar mängden lätt energi som förvandlas till el jämfört med mängden energi som matas in i systemet. Han uttrycker sig i procent.

Ju mer avkastning En installation är hög, desto mer är det fotovoltaiska projektet lönsam. I själva verket betyder detta att förlusterna är mindre och att du kommer att producera mer el för samma mängd solen lagrad.

Genomsnittlig utbyte och mängden energi observerad

Vad är det genomsnittliga utbytet för en solpanel ?

Ett antal faktorer ska beaktas för att känna till dina solpanelers prestanda. Vissa medelvärden observeras emellertid enligt vilken typ av paneler installerade. Den teoretiska gränsen för utbytet för en panel är 31 %.

Med vissa Solpaneler med amorf kisel, Utbytet är i allmänhet mellan 6 och 9 %, vilket är ganska lågt.

DE polykristallina paneler ha en avkastning mellan 13 % och 18 %. Detta är den vanligaste paneltypen.

Slutligen med Monokristallina solpaneler, Utbytet kan vara 16 % till 24 %. De är därför de mest effektiva på marknaden. Denna typ av panel är i allmänhet dyrare än de andra, men dess lönsamhet är till exempel två gånger högre än amorfa kiselpaneler: det tar därför en yta halv så viktig för att producera samma elektricitetskvant.

Hur mycket energi producerar en genomsnittlig fotovoltaisk panel ?

En solpanel mäter i genomsnitt 1,6 m2. Om utbytet är 18 % förvandlar den 18 % av solenergin till elektrisk energi. Om den mottagna energin är 1000 W/m2 producerade panelen:

18 % x 1,6 x 1000 = 288 WC. PFör att få en 3 kwc -installation, så det tar ett dussin solpaneler. För ett hus på 100 m2 är detta numret som ofta rekommenderas.

Prestandans fluktuationer på solpaneler

Kriterierna som påverkar prestandan hos en fotovoltaisk panel

Många faktorer kan påverka utbyte av en solpanel. Det kan faktiskt variera beroende på:

 • där teknologi Används: Monokristallina, polykristallina eller amorfa paneler har inte samma utbyte.
 • där kraft av dina solpaneler. Detta uttrycks i KWC (kilowatt-rêête).
 • där geografiskt område Implantation: Alla regioner är tyvärr inte soliga på samma sätt året runt. Fotovoltaisk produktion kommer därför att vara annorlunda. För hög temperatur kan också påverka din prestanda negativt
 • L ‘orientering och denluta av dina paneler: En sydlig orientering och en lutning vid 30 ° är optimala.
 • DE skuggade områden runt din installation (träd, byggnader), vilket kan minska din produktion.
 • De olika elementen i Ditt solpaket : inverterare eller mikrofon, kablar, etc. Ju mer god kvalitet du väljer, desto mer sannolikt är du att få en bra prestanda.

Hur man förklarar avkastningsförluster ?

Tyvärr kan det hända att dina solpaneler tappar avkastningen. Flera faktorer kan förklara detta.

Yttre faktorer

En av de vanligaste orsakerna är smuts närvarande på ytan på dina paneler. Damm, föroreningar, sand, fågeldroppar: regn räcker i allmänhet för att svepa dem, men ibland är ytterligare rengöring nödvändig. Var försiktig så att du inte skadar dem under operationen: Använd endast mjuka trasor och vatten för att omgivningstemperatur. Använd inte något tvättmedel. Om panelerna inte är tillgängliga med en teleskopisk kvast, ring en professionell för att inte riskera den minsta olyckan genom att gå på ditt tak. Rengöring av solpanelerna kan spara till dig tills 15 % elproduktion. Om du efter operationen inte märker någon ökning kommer problemet verkligen från någon annanstans.

Förlust av avkastning kan också förklaras av en skuggig På ytan av taket. Genom att trycka kan vissa grenar av träd till exempel hindra solen, när detta inte var fallet vid tidpunkten för posisen. Så kom ihåg att kontrollera detta element mycket regelbundet.

Slutligen, för het Skada prestandan hos fotovoltaiska paneler. Faktum är att utöver 25 ° C minskar det. Om detta är fallet med dig, bör du inte särskilt oroa dig för nedgången i dina paneler.

Inre faktorer

Vissa orsaker kan också bero på själva panelerna. Med tiden är det inte omöjligt att ett av elementen som komponerar dem försämras. Detta kan till exempel vara fallet med skyddsglas. Efter ett tag kan det inte längre tillåta så många solstrålar som i början, vilket kraftigt minskar elproduktionen.

Om du observerar bruna fläckar på dina moduler, även efter rengöring av dem, kan det vara ett tecken på det Fotovoltaiska celler har grillad. Panelen kan sedan fortsätta arbeta, men producerar mindre el.

Slutligen är det möjligt att observera en elektrisk nedbrytning installation. Oroa dig inte: det här fallet observeras i den stora majoriteten av tiden på gamla installationer. Då sattes inte kabeln som förbinder växelriktaren till modulerna till marken, vilket kan orsaka höga spänningar och läckströmmar. Om du märker en sådan sak hemma, kontrollera din installation av en auktoriserad professionell.

Hur man beräknar utbytet av en solpanel ?

Utbytet av en panel uttrycks i procentsats. Som förklarats tidigare är detta mängden lätt energi som förvandlas till el jämfört med mängden energi som kommer in i systemet. Formeln är därför följande:

Utbyte = Elektrisk kraftproducerad/solenergi mottagen.

Den producerade elektriska kraften uttrycks i watt-rête. Den mottagna solenergin motsvarar ytan i M2 multiplicerad med 1000.

Till exempel, om en polykristallin solpanel har en elektrisk kraft på 250 wc och ett område på 1,5 m2, är dess utbyte:

250/(1,5 x 1000) = 16,66 %.

I det här exemplet kan vi inse att utbytet av denna panel är i genomsnittet av polykristallina paneler.

Hur man förbättrar prestandan för sin solinstallation ?

Det är svårt att mycket avsevärt öka utbytet av en solinstallation. Vissa tips kan dock fortfarande hjälpa dig.

Kom först ihåg att rengöra ytan på dina paneler mycket regelbundet, särskilt när det inte har gillat det på länge. På vintern måste du vara vaksam för att ta bort snön. Under hösten är det de döda bladen som kan påverka din prestanda.

Du måste också regelbundet kontrollera skugga möjligt som kan finnas på ditt tak. Faktum är att solpaneler i skuggan i vissa fall helt förstör din elproduktion. Så detta är ett element för att kontrollera mycket regelbundet: det beror inte på att det inte fanns någon skugga vid tidpunkten för deras installation att det alltid är fallet. Trädgrenar kan till exempel ha pressat efter några år. Om du har möjlighet, beskär därför dessa grenar eller de andra elementen som kan förändra din produktion.

Slutligen talade vi tidigare om det faktum att solpaneler är känsliga för höga temperaturer. Deras utbyte minskar när temperaturen överstiger 25 ° C. Vet att en installation av överprime av solpaneler gränser överhettning. Detta gör att de faktiskt inte kan vara i kontakt direkt med taket. Således cirkulerar luften bättre.

En solpanel kommer därför att ha ett avkastning mellan 6 % och 24 % beroende på många kriterier: typen av paneler, dess orientering, dess lutning, dess geografiska platsområde etc. Var noga med att installera kvalitetsutrustning om du inte vill riskera att ha en obehaglig överraskning !

Vad är den årliga produktionen av en solpanel ?

Faktorer som påverkar solproduktion

Mängden el som produceras årligen av en solpanel beror på olika faktorer. De viktigaste är:

 • Panelens kraft;
 • dess orientering;
 • dess lutning;
 • Solskenfrekvensen i regionen där den är etablerad;
 • dess avkastning.

Ju mer kraft, solsken och avkastning är hög och Desto mer årlig produktion är viktig. När det gäller orientering och lutning anses det att produktionen är maximal när panelen placeras söder med en Vinkel från 30 till 45 °.

Beräkna den årliga produktionen av en solpanel

Tyvärr är det inte möjligt att veta exakt Årlig produktion av en solpanel baserat på kriterierna som vi just har sagt. I själva verket beror mängden el som produceras på mängden solstrålar som kommer i kontakt med din panel under året. Vädret spelar därför en avgörande roll, och det är inte möjligt att förutsäga det med säkerhet under en så lång period. Det är dock mycket möjligt att Baserat på de observerade medelvärdena för’få en uppskattning av årlig produktion av dina solpaneler.

Det anses att i regioner belägna i norra Frankrike producerar en solinstallation av 1 kwc i genomsnitt 800 till 1 000 kWh varje år. I sydöst är genomsnittet snarare mellan 1 200 och 1 400 kWh per år. Observera att om din installation inte är sydorienterad är det mycket troligt att den årliga produktionen av dina solpaneler är lägre.

För att få en exakt uppskattning enligt din personliga situation kan du uppmana en rådgivare Engie MyPower. Genom att studera ditt projekt kommer han att kunna utföra en exakt och detaljerad uppskattning.

En solpanel kommer därför att ha ett avkastning mellan 6 % och 24 % beroende på många kriterier: typen av paneler, dess orientering, dess lutning, dess geografiska platsområde etc. Var noga med att installera kvalitetsutrustning om du inte vill riskera att ha en obehaglig överraskning !

Hur man beräknar lönsamheten för en solpanel ?

Många faktorer ska beaktas för att beräkna lönsamheten för en solinstallation : Typ av paneler, kraft, konsumtion av hem, lutning, orientering, självförbrukning, återförsäljning etc. I genomsnitt anser vi att installationen av fotovoltaiska paneler är lönsam i slutet femton år. Du kan begära förverkligandet av en gratis personlig studie för att lära dig mer om den lönsamhet som du kan hoppas på hemma.

Är fotovoltaiken lönsam ?

Ja, Att installera solpaneler hemma är lönsamt. Priset på panelerna har också sjunkit de senaste åren, vilket gör dem mer tillgängliga för köpet. Du kan optimera din lönsamhet genom att beräkna besparingarna tack vare självförbrukning eller återförsäljning till EDF -köp. Ett visst antal aids och bonusar kan också ges till dig för ditt projekt, så fråga så mycket som möjligt.

Hur man optimerar sin solproduktion ?

För att optimera din solproduktion väljer du paneler, en inverterare och kvalitetskablar. Försök att ha en sydlig orientering, en lutning på 30 ° och liten skugga. Underhåll dem genom att rengöra dem: rena paneler producerar mer. Slutligen, underhåll din installation regelbundet.

Utbyte av solpaneler: Hur man beräknar det ?

Solpanelutbyte

Installationen av solpaneler är en attraktiv lösning för att producera din egen el i självkonsumtion och samtidigt göra en gest för planeten. Projektets lönsamhet beror emellertid på mängden solenergi som panelerna kommer att kunna konvertera till el. Hur man beräknar utbytet av en solpanel och särskilt hur man optimerar den effektivt ? Våra experter avslöjar det väsentliga att veta för att göra din fotovoltaiska installation till en fullständig framgång 2023 och spara på lång sikt.

Producera din egen fotovoltaiska el med Helio

 • Definition av avkastning
 • Hur man maximerar utbytet av en panel ?
 • Beräkning av produktionskapacitet
 • Några faror att ta hänsyn till

Påminnelse om de typer av solpaneler

Termen “solpanel” samlar faktiskt flera tekniker och funktioner. Alla utnyttjar den energi som härrör från solen (i form av ljus eller värme), men inte för samma användning.

 • En fotovoltaisk solpanel producerar el. Detta matar huset eller byggkretsen (vi finner det också mer och mer inom industrin, på parkeringsplatser etc.))). Fotovoltaiska celler, vanligtvis sammansatta av kisel, fångar elektroner och genererar en likström. Sedan förvandlar en inverter den till växelström, som kan konsumeras i boendet eller återinjiceras i det elektriska nätverket.
 • En solvärmepanel producerar värme. Vi hittar särskilt enskilda solvattenvärmare (CESI). Dessa anläggningar räcker sällan för att täcka 100 % av behoven i ett hem, varför de är associerade med ett annat system som en värmepump. En annan fashionabla utrustning och uppmuntras av bonusar: det kombinerade solsystemet. SSC används för både uppvärmning och produktion av inhemsk varmvatten (DHW).
 • En hybrid solpanel kombinerar de två användningarna: värme och el, tack vare små varmvattenrör installerade under fotovoltaiska paneler. Denna teknik har också intresset av att öka produktens livslängd.

Idag är solvärmepaneler (vattenvärmare och kombinerat solsystem) och hybrid mycket mer subventionerade än deras fotovoltaiska motsvarigheter: Maprimerénov ‘, Heat Funds, Energy Savings Certificate (EEC). Faktiskt, de offentliga myndigheterna vill framför allt utrota fossila energivärmeanordningar, till förmån för förnybara energier (ENR). På den fotovoltaiska sidan uppmuntrar bara självförbrukningspremien hushållen att installera dem på sitt tak.

Vad är utbytet av en solpanel ?

Ju mer en solpanel kan ge dig en stor mängd energi från ett givet solsken, desto mer lönsamt blir det . Frågan om utbytet av dina solpaneler måste därför vara kärnan i dina val när det gäller teknik eller installationsplats.

Hur man definierar utbytet av en solpanel ?

Inom området fotovoltaisk sol anger utbytet helt enkelt förhållandet mellan mängden energi som produceras och mängden energi som erhållits . Med andra ord är det en fråga om att bestämma den elektriska kraften som panelen kan producera, som en funktion av kraften hos solstrålningen som når fotovoltaiska celler.

Ett 100 %avkastning, vilket skulle göra det möjligt att konvertera all solenergi som mottas i el, utgör en teknisk och teoretisk omöjlighet. Det finns faktiskt nödvändigtvis att förlora energi under transformationsprocessen. I praktiken är det verkliga utbytet av en solpanel i allmänhet belägen mellan 7 och 24 % (källa: Selectra).

Detta innebär till exempel att en panel som visar ett utbyte på 15 % kommer att kunna omvandla 15 % av ljuset till elmottagning.

Utbytet av solpanelen bör inte förväxlas med sin produktionskapacitet . Det senare, som särskilt härstammar från antalet paneler på huset, anger den maximala elektriska kraft som enheten kan tillhandahålla och uttrycks i watt-cart (wc). De två koncepten är därför olika, men länkade. Vad du måste komma ihåg:

 • En panel kommer att kunna nå sin maximala produktionskapacitet lättare som dess avkastningen är hög ;
 • En mycket hög teoretisk utbyte kommer att vara Värdelös och “slösad” Om produktionskapaciteten inte följer.

Be om en gratis studie för ditt fotovoltaiska projekt

Hur man beräknar utbytet av en solpanel 2023 ?

Formeln för att beräkna utbytet av en solpanel fastställs enligt följande:

Avkastningshastighet = kraft i wc / (area i m² x 1000)

En fotovoltaisk panel med en användbar yta på 1,5 m² och vars maximala effekt är 275 toaletter har en avkastning på:

275 / (1,5 x 1000) = 0,1833 = 18,33 %

En hög avkastningshastighet är alltid ett önskvärt mål i sig för att optimera din sol elproduktion, men är särskilt användbar om du har en liten takytan . Du ser till att få maximal energi för varje kvadratmeter panel.

För mer information, använd ett simuleringsverktyg eller begär en gratis studie från Helio.

Vilken typ av fotovoltaisk solpanel för optimal effektivitet ?

Halliosolpaneler

Det finns olika typer av solpaneler på marknaden. Beroende på den kvarhållna tekniken kommer kiseln i de fotovoltaiska cellerna att kunna behålla och omvandla en mer eller mindre stor andel av den mottagna solenergin. Valet av rätt modell är därför viktigt och måste göras, helst i samråd med ett professionellt installatör .

 • DE Monokristallina solpaneler representerar för närvarande det mest effektiva erbjudandet. Deras avkastning är i allmänhet belägen Mellan 14 och 19 % (Selectra). Den högre kostnaden för att tillverka en monokristallin kiselmag 8 000 € För en kraftinstallation av 3 000 toaletter (3 kwc).
 • DE Polykristallina solpaneler är lite mindre komplexa och visar en genomsnittlig effektivitet av mindre god kvalitet, ingår Mellan 11 och 15 % Enligt fallet. I gengäld kan ägaren hoppas på en ekonomi på inköpskostnader och installation. Det senare är runt 6 500 € För en motsvarande produktionskapacitet.
 • DE Amorfa solpaneler utgör lösningen som erbjuder det mindre goda utbytet (mellan 5 och 7 %). Detta utesluter dem i allmänhet från den inhemska solmarknaden. De har emellertid vissa fördelar, inklusive att de är lättare att transportera och arbeta bättre i händelse av lågt solsken. För det mesta används dessa solinsamlingar snarare för en nomadisk användning (utomhusvandringar och utflykter) eller som en extra energi på en båt, till exempel.

Hallio -figuren: 7 %

Det är den extra energieffektiviteten som du kan hoppas genom att genomföra ett noggrant och regelbundet underhåll av din fotovoltaiska installation (enligt Selectra). Även om panelerna inte är särskilt krävande i detta område rekommenderas det åtminstone att rengöra dem på Raclette minst en eller två gånger om året. Ta också chansen att damma inverteringsluftinloppen och kontrollera de olika lätta vittnen.

Dra fördel av premierna för installation av fotovoltaiska paneler

Solpaneler: Hur man optimerar elutbyte och produktion ?

Utöver den använda tekniken och den konstruktionskvalitet som är specifik för varje solpanel kommer dess miljö och dess installationsförhållanden också att påverka dess avkastning.

1- solskenfrekvensen

Solskenfrekvensen i Frankrike är tillräcklig för att göra en fotovoltaisk installation lönsam i någon region . Det säger sig självklart att intensiteten och kvaliteten på solstrålning påverkar enhetens prestanda, både när det gäller prestanda och ren energiproduktion. Vi kan uppskatta:

 • Ett utbyte på 800 till 1 000 kWh per kwc för norra hälften av landet, Ile-de-france ingår;
 • Ett utbyte på 1 000 till 1 100 kWh per kwc för Brittany, DE Betalar de la loire eller den Savojen ;
 • Ett utbyte på 1 100 till 1 200 kWh per kwc förAkvitain och de flesta avOccitania ;
 • Ett utbyte på 1 200 till 1 400 kWh per kwc för Côte d’Azur och den Korsika.

Denna uppskattning utförs på grundval av optimala förhållanden när det gäller lutning av panelerna (30 °) och orientering (mot söder).

2- Panelernas orientering

Orienteringen av solpaneler är en viktig faktor för att bestämma deras totala prestanda. Det är bäst att anta en sydfacingvinkel för att fånga solljus så mycket direkt och så länge som möjligt under dagen. Andra inriktningar är dock mycket möjliga beroende på dina begränsningar och konfigurationen av ditt hem.

Enligt Otovo skulle en solinstallation fortfarande utveckla en årlig produktion på 3 900 kWh i södra orientering, med en optimal lutning på 30 °, producera:

 • 3 744 kWh i fallet med en orientering Sydöst ;
 • 3 744 kWh i fallet med en orientering Sydväst ;
 • 3 510 kWh för en orientering östlig ;
 • 3 510 kWh för en orientering Västväst ;

I praktiken är en solanordning inför sydost lönsam på cirka 11 år (Selectra). En annan orientering ökar dämpningstiden till 14 år: avkastningen på investeringen är därför mindre snabb, men förblir intressant.

Å andra sidan, glöm den norra orienteringen: det är inte lönsamt.

3- Lutningen av solpaneler

Den mottagna solenergin är optimerad när panelens orientering gör den vinkelrätt mot strålningen . Solen är emellertid inte alltid på samma höjd på himlen; Dessutom beror det på den latitud du lever. I Frankrike ligger den optimala lutningen mellan 30 och 35 grader.

En dålig lutning av taket kommer dock att ha en ganska begränsad inverkan på prestandan för din installation. Minskningen av produktionen är begränsad till 10 % för en panel lutad till 10 grader eller omvänt, för en panel lutad vid 60 grader.

4- Utetemperaturen

Vissa högeffektiva och senaste designpaneler är mer resistenta mot höga temperaturer. De kan begränsa förlusten av avkastning till endast 0,25 % per extra examen, hälften så mycket som en konventionell panel.

I motsats till vad man kan tänka, uppskattar fotovoltaiska moduler inte särskilt överdriven värme. Utöver en utetemperatur på 25 ° C börjar utbytet av panelerna till och med falla, med en hastighet av 0,5 % per extra grad.

En brännande temperatur på 35 ° C, till exempel resulterar i en minskning med 5 %. Om hastigheten på panelens teoretiska utbyte är 19 %ökar den faktiska prestandan till 95 %med 19 %, eller 18,05 %.

En intressant teknik för att begränsa överhettning är sorrepositionen av panelerna, så att de inte är i direktkontakt med taket och att luften cirkulerar bättre.

Lokala RGE -hantverkare ställer in dina nya solpaneler

Hur bestäms produktionskapaciteten för en solpanel ?

Som tidigare angivits uttrycks kraften på en solpanel i Watts-Key eller WC. Det bör hållas i åtanke att siffran som tillkännages av tillverkarna erhålls efter att ett test genomförts under standardiserade och optimerade förhållanden, det vill säga:

Installationen av dina solpaneler kan bli föremål för minskat moms med en hastighet av 10 %. För att dra nytta av det måste du använda en RGE Qual’pv -certifierad installatör. Boendet måste också vara klart i mer än två år. Slutligen bör dina panelers nominella kraft inte överstiga 3 kwc (power-head). Detta gör dig också berättigad till undantag för inkomstskatt för elförsäljning.

 • En utetemperatur på 25 ° C ;
 • En orientering direkt söderut ;
 • En lutning av 30 grader ;
 • En solstrålning av 1 000 watt per kvadratmeter, skuggning.

Kraften i WC bestämmer sedan produktionen av elektrisk ström, som uttrycks i Kilowatt-Hour (KWH) per år. Antalet kilowattimmar som produceras per kilowatt-grind är varierande och beror särskilt på solskenet i din region (se ovan).

Nuvarande solpaneler visar en kraft i allmänhet mellan 250 och 325 WC . Vissa särskilt effektiva modeller kan gå upp till 400 toaletter.

mockup_book-pv

För att ta reda på allt om solpaneler, ladda ner vår vitbok !

Lönsamheten för solpaneler: Vilka är de fasta kostnaderna ?

Kostnaden kopplad till köp och installation av solpaneler är överlägset den största delen av den investering som ska göras (kom ihåg att dra nytta av ekonomiskt stöd i fotovoltaik). Räkna lite mer än 10 000 euro i allmänhet.

Du kan sedan dra nytta av din solelektricitet i många år med ett minimum av kostnader. Vissa fasta kostnader kan dock förväntas, och särskilt:

 • Ersättningen av inverteraren måste övervägas minst en gång vart tionde år för att garantera installationens korrekt funktion. Den nya utrustningen faktureras till dig mellan 1 000 och 2 000 € varje gång (Engie). Genom att välja en garanterad inverterare 25 år som med Helio drar du nytta av en fri förändring under denna period. Vad man ska påskynda projektets lönsamhet !
 • DE Anslutning av paneler till det offentliga elektricitetsnätverket är föremål för specifik fakturering, för priset för användning av Public Electricity Network (TURPE). Dessa kostnader uppgår till cirka 65 € per år, fortfarande enligt Engie.
 • Om installationen utvecklar en ström som är större än 3 kWC är ägaren skuldsatt till inkomstskatt Vid återförsäljningen av solselektricitet till EDF (total återförsäljning eller överskott i händelse av självförbrukning).

Med hänsyn till priset på panelerna, årliga utgifter och särskilt besparingar av el som genereras är din installation lönsam på tio år. Ibland 8, ibland 13. Gör en exakt simulering med Hellio !

Utbyte av solpaneler: vilka faror som ska förväntas ?

Solpaneler är en säker investering om du adresserar en bekräftad och godkänd installatör . En panel håller i genomsnitt 80 % av sin första prestanda efter 25 års användning (Picbleu) och visar också ett liv på 40 år . De olika riskerna som väger på hållbarheten i avkastningen är begränsad:

 • Panelerna är Klimatiska faror motståndskraftiga och särskilt i hagel. Fotovoltaiska celler skyddas av två pansarglasark och tål projektiler som lanseras på 140 km/h.
 • De kan inte orsaka brand, Men kan naturligtvis skadas av en brand som börjar från en annan källa.
 • Eventuella skador som lidits inom tio år efter installationen kan täckas under decennialgaranti, Om det komprometterar arbetets soliditet eller gör det olämpligt att erbjuda en god avkastning.

Genom att välja att installera paneler med ett bra utbyte kommer du att dra nytta av en elektrisk produktion som är både riklig och förnybar. Var dock uppmärksam på solpanelens bedrägerier (falska gratiserbjudanden eller 1 euro). För att göra detta, kontakta Helio och dra nytta av tjänsterna i dess nätverk av certifierade installatörer för att välja den bästa utrustningen och säkerställa en installation som gör att du drar nytta av optimal prestanda.

De tre viktigaste punkterna att komma ihåg:

 1. Utbytet av en solpanel är förhållandet mellan den producerade elen och den mottagna solenergin.
 2. Det kan variera beroende på många parametrar som orientering, rumstemperatur eller underhållsnivå.
 3. Dämpningen av en högpresterande solpanel är betydligt snabbare.

Ett projekt för att installera solpaneler ? Helio följer med dig