Allt om autonoma bilar – Ornikar, autonomt fordon och autonom körning – Renault Group

Autonomt fordon

Men det är rörlighetsorientering (LOM) som skulle tillåta inmatning av autonoma fordon i motorvägskoden, genom dess artiklar 31 och 32.

Allt om autonoma bilar

Om autonoma bilar fortsätter att talas om regelbundet, vet alla förare inte nödvändigtvis vad som är specifika för dessa fordon, och inte heller de förändringar de kommer att involvera under de år som kommer på lagstiftningsnivå, trafiksäkerhet eller fortfarande bilförsäkring.

Vad är en autonom bil ?

Som namnet antyder är en autonom bil en viss motoriserad fordonstyp, som kan cirkulera utan ingripande av människan I en normal körmiljö tack vare ett komplext automatiskt styrsystem.

Hur fungerar en autonom bil ?

För att kunna köra i perfekt autonomi går autonoma bilar in Ett stort antal lasersensorer, radar liksom kameror för att kunna förstå deras tre dimensionella körmiljö. Dessa system gör det således möjligt att inkludera i den modellering som genereras av fordonet enheterna som är länkade till Horisontell och vertikal signalering, nödvändigt för antagandet av en respektfull körning av motorvägskoden, men också de potentiellt stötte på hinder såväl som de andra användarna så att den autonoma bilen kan anpassa sin förskjutning enligt de begränsningar som arbetar runt den.

Alla beslut relaterade till acceleration, bromsning eller till och med användningen av indikatorer tas av En konstgjord intelligens Beroende på informationen som de olika sensorerna gav upp. Den konstgjorda intelligensen kommer att aktivera olika ServoComes beroende på de situationer som uppstår för att utföra alla nödvändiga åtgärder enligt den körsituation som fordonet uppstår.

Autonom bil och juridisk övervakning

Efter lanseringen av de första försöken med att köra i verkliga situationer i Frankrike efter Ministråd 3 augusti 2016, Behovet avÖvervaka dessa tester Då blev i framtiden cirkulation av autonoma fordon längs det franska vägnätet att bli tydligare och tydligare. Efter publiceringen av ett dekret i juli 2021 kommer autonoma bilar att kunna cirkulera på det franska vägnätet från månaden av September 2022.

där Lagsplan d’Action för tillväxt och omvandling av företag (PACT) Antagen den 22 maj 2019 tillåtet först, tack vare sin artikel 43, att definiera en tydlig lagstiftande och rättslig ram för att tillåta genomförande av tester av att köra autonoma fordon på Frankrikes vägar.

Men det är rörlighetsorientering (LOM) som skulle tillåta inmatning av autonoma fordon i motorvägskoden, genom dess artiklar 31 och 32.

Dessa två artiklar specificerar att regeringen har inte mindre än 24 månader att lagstifta genom recept för att tillåta cirkulation av olika typer av autonoma fordon, men också för att definiera ansvarsregimen som bör tillämpas i vägolyckor.

Autonom bil och trafiksäkerhet

Säkerhetsaspekten av autonoma bilar är kanske det största löfte som är förknippat med denna typ av fordon. Mer än 90% av dödliga olyckor som registrerats på vägarna är På grund av ett mänskligt fel. Eftersom en autonom bil inte konsumerar alkohol eller narkotiska produkter, att den aldrig somnar vid ratten eller till och med att den noggrant respekterar Regler som utfärdats av motorvägskoden, Dessa är alla faktorer som regelbundet påpekas som orsaken till ofta dödliga påståenden som autonoma bilar som alltså utesluts från återkommande vägrisker.

Om olyckor som är kopplade till sensor- eller artificiell intelligensdysfunktioner troligen kommer att visas, är de viktigaste tillverkarna ändå extremt optimistiska och tror att automatiseringen av körning kan göra det möjligt att göra det möjligt Spara 1 miljon liv varje år i världen.

Autonom bil- och bilförsäkring

Om autonoma bilar i slutändan kan hålla alla sina löften när det gäller trafiksäkerhet, är det en säker satsning att denna typ av fordon så småningom kommer att uppröra bilförsäkringsvärlden.

Försäkringsbolag är medvetna om de utmaningar som kommer och börjar redan ifrågasätta framtiden för bilförsäkringserbjudanden.

Förarens profil kommer i framtiden att hålla samma betydelse som han för närvarande vet om autonoma fordon Förhindra alla mänskliga fel ? Som kommer att ansvara i händelse av en olycka som särskilt följer vid Ett tekniskt misslyckande ?

Det är ändå säkert att om de automatiska piloteringssystemen gör det möjligt att minska de risker som fordonet och dess boende är utsatta, skiljer sig en autonom bil inte från andra fordon när det är parkerat, och det är därför säkert att ägarna till Autonoma bilar måste fortsätta att prenumerera på täcken för att garantera deras fordon mot skadorna orsakade av bränder, vandalismhandlingar eller försök till stöld.

Autonomt fordon

Allt mer, ansluten teknik och autonom körning gör att användare kan välja mellan att köra och ledas. Denna observation öppnar vägen till nya mobilitetsscenarier.

Låt dig transporteras

i fullständig säkerhet i morgondagens värld

Autonoma tekniker gör det möjligt för användare att delegera körning och dra nytta av den hittade tiden.

2017 - Symbioz Demo Car Autonomous Drive

Tid hittades tack vare autonom körning

Gruppens mål med den autonoma bilen är att erbjuda en ny upplevelse på bilresan, trevligare, mindre stressande och mer produktiv.

Med det ”sinnet av” autonoma läge kommer föraren att kunna optimera sin tid genom att till exempel dra fördel av anslutningen ombord för att svara på sina e -postmeddelanden, titta på en video eller utbyta säkert med sina passagerare. Han kommer att kunna anpassa den här nya tiden tillgänglig.

Från ADA till autonom körning

Renault Group erbjuder redan högpresterande körhjälpssystem på sina fordon. Dessa “annonser” (Advanced Driver Assistance Systems, eller Advanced Driving Aid Systems) förbättrar säkerheten och agerar för det mesta utan mänsklig ingripande, som automatisk nödbromsning (AEBS Piéton).

De fungerar också som bas för det autonoma fordonet, även om de till en början bara ger hjälp till föraren, som förblir den enda piloten.

2017 - Autonoma fordonstester - Renault Group

“Eyes Off / Hands Off” -teknologi

Tekniken “Eyes Off/Hands Off” motsvarar ett autonomt körläge utan övervakning av föraren.

Under de drivande delegationsfaserna är det inte längre nödvändigt att titta på vägen, och inte heller ha händerna på ratten: körning delegeras helt till fordonet.

Denna funktion utförs under de mest “tråkiga” körfaserna – till exempel i trafikstockningar – och endast på de snabba rutterna tillåtna.

Operation “Eyes Off / Hands Off”

När den autonoma körningen är aktiverad utförs visionen om vägen och 360 ° övervakning runt fordonet av många sensorer: Lidars (långa laserskannrar), långa framradar, medelstora hörnradar, Frontala digitala kameror, 4 180 ° digitala kameror, ultraljudsbälte, etc.

All data som dessa sensorer samlar in analyseras med flera “hjärnor” på -board -programvara som dikterar till fordonet som körningen för att hålla.

Fördelar “ögon av / händer av”

Med det autonoma läget “Eyes Off/Hands Off” är Renaults mål att erbjuda en ny upplevelse inom bilresan, trevligare, mer varierande och säkrare.

Risken för olycka kommer att minskas kraftigt ! Resorna blir mindre stressande och mer produktiva. Således kommer föraren att kunna optimera sin tid genom att till exempel dra nytta av anslutningen ombord för att svara på sina e -postmeddelanden eller titta på en video.Det kommer säkert att tillåta externa villkor och i enlighet med de lagar och förordningar som gäller som kommer att ha utvecklats i denna horisont för att godkänna dessa nya funktioner.

Sensorerna för vår autonoma rymdprototyp

När autonom körning aktiveras utförs vägsyn och 360 ° övervakning runt fordonet av många sensorer. All data som dessa sensorer samlar in analyseras med flera “hjärnor” på -board -programvara som dikterar till fordonet som körningen för att hålla. Föraren behöver inte titta på vägen eller hålla hjulet: han är i “Eyes Off/Hands Off” -läge.

På nuvarande prototyper (Renault Espace Base) finns det följande: